open/close

Tavarankuljetusvakuutus

Onko se pelkkä muodollisuus vai peräti välttämättömyys?

Vakuuutus otetaan yleensä suhteellisen suuren ja harvoin sattuvan vahingon varalle. Yleinen käsitys on, että kujettajan tai huolitsijan vastuuvakuutus kattaa kuljetuksen aikana sattuvat vahingot. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Tavarankuljetusvakuutuksesta kertova asiantuntijajulkaisumme selventää näiden kahden vakuutustyypin eroja ja auttaa päättämään, milloin lähetykselle on syytä ottaa myös tavarankuljetusvakuutus. Julkaisu on englanninkielinen.

Seuraavassa otteita julkaisun sisällöstä.

Incoterms ja myyjän ja ostajan vastuut

Incoterms-lausekkeet määrittelevät ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet koskien lähetyksen kuljetusta ja toimitusta. Lausekkeet kertovat, kuka maksaa ja mistä. Ne myös määrittelevät myyjän ja ostajan vastuut mahdollisen kuljetusvahingon tai esimerkiksi kuljetuksen aikana tapahtuneen katoamisen osalta.

Special Drawing Rights (SDR)

Mitä ovat SDR:t ja mihin niitä käytetään?

Yhteishaveri (General average)

Mikä on yhteishaveri ja milloin sitä sovelletaan?

LATAA JULKAISU: Cargo insurance
Pyydä tarjous