open/close

Ohjeet vahingon sattuessa

Vahingon sattuessa vastaanottajalta edellytetään tiettyjä toimenpiteitä, jotta hän olisi oikeutettu mahdolliseen korvaukseen.

Ollakseen oikeutettu mahdolliseen korvaukseen, tulee tavaran vastaanottajan tehdä viipymättä virheilmoitus eli reklamaatio rahdinkuljettajalle lähetyksen saavuttua. Vastaanottajan tulee suorittaa seuraavat toimet vastaanottaessaan lähetyksen:

 • Tavaran vastaanottajan on tarkastettava aina kaikki tulevat tavaralähetykset.
 • Vastaanottajan tulee tehdä ulkoisesti havaittavasta vahingosta ja/tai vajeesta välittömästi merkintä rahtikirjaan ennen kuittausta.
 • Jollei vahingoittuminen tai vähentyminen ole ulkoisesti havaittavissa, tulee vastaanottajan tehdä reklamaatio rahdinkuljettajalle kirjallisesti
  • tiekuljetuksissa seitsemän (7) päivän kuluessa luovutuksesta (pois lukien pyhäpäivät)
  • merikuljetuksissa kolmen (3) päivän kuluessa ja
  • lentokuljetuksissa 14 päivän kuluessa.

Mikäli em. aikarajat laiminlyödään, tavaran katsotaan lähtökohtaisesti olleen rahtikirjan osoittamassa kunnossa.

Mahdollisen korvausvaatimuksen tulee sisältää tiedot vaurioituneesta tavarasta ja nettopainosta, vaurion laadusta, muistutuksen ajankohdasta sekä sen tekijästä. Vaatimus liitteineen tulee lähettää kuljetusviitteineen DSV-yhteyshenkilölle tai DSV:n asiakaspalvelulle. 

Korvausvaatimuksen liitteiksi tarvitaan:

 • lähetyksen kauppalasku
 • dokumentti vahingoittuneen tai kadonneen tavaran painosta (lähetyslista tai vastaava)
 • kuljetusasiakirja (rahtikirja tai vastaava)
 • mahdollisia kuvia lähetyksestä ja vahingoista

Lataa korvaushakemus

Varaa rahdinkuljettajalle tai vakuutusyhtiölle mahdollisuus tarkastaa tapahtunut vaurio, ja säilytä vaurioitunut tavara erillään muista koko korvauskäsittelyn ajan, ellei muuta sovita. Säilytä myös pakkausmateriaali. Älä kuljeta vaurioitunutta tavaraa edelleen, mikäli et ole toisin sopinut rahdinkuljettajan kanssa.

Haluaisimme myös muistuttaa siitä, että kuljetettavaksi annettavan tavaran on aina oltava riittävästi pakattu ja pakkauksen on kestettävä kuljetuksen aiheuttamat normaalit rasitukset mahdollisine uudelleenlastauksineen.

Kysy lisää reklamaatioprosessista