open/close

Ohjeet vahingon sattuessa

Vahingon sattuessa vastaanottajalta edellytetään tiettyjä toimenpiteitä, jotta hän olisi oikeutettu mahdolliseen korvaukseen.

Ollakseen oikeutettu mahdolliseen korvaukseen, tulee tavaran vastaanottajan tehdä viipymättä virheilmoitus eli reklamaatio rahdinkuljettajalle lähetyksen saavuttua. Vastaanottajan tulee suorittaa seuraavat toimet vastaanottaessaan lähetyksen:

  • Tavaran vastaanottajan on tarkastettava aina kaikki tulevat tavaralähetykset.
  • Vastaanottajan tulee tehdä ulkoisesti havaittavasta vahingosta ja/tai vajeesta välittömästi merkintä rahtikirjaan tai erilliselle kuljettajalta saatavalle dokumentille ennen kuittausta.

Jollei vahingoittuminen tai vähentyminen ole ulkoisesti havaittavissa, tulee vastaanottajan tehdä reklamaatio rahdinkuljettajalle kirjallisesti

  • tiekuljetuksissa seitsemän (7) päivän kuluessa luovutuksesta (pois lukien pyhäpäivät)
  • merikuljetuksissa kolmen (3) päivän kuluessa ja
  • lentokuljetuksissa 14 päivän kuluessa.

Mikäli em. aikarajat laiminlyödään, tavaran katsotaan lähtökohtaisesti olleen rahtikirjan osoittamassa kunnossa.

Korvausvaatimuksen laatiminen 

Mahdollisen korvausvaatimuksen tulee sisältää DSV:n lähetysviite sekä tiedot vaurioituneesta tavarasta ja nettopainosta, vaurion laadusta, muistutuksen ajankohdasta sekä sen tekijästä. Vaatimus liitetiedostoineen tulee lähettää DSV-yhteyshenkilölle tai DSV:n asiakaspalvelulle. 

Korvausvaatimuksen liitteiksi tarvitaan:

  • lähetyksen kauppalasku
  • dokumentti vahingoittuneen tai kadonneen tavaran painosta (lähetyslista tai vastaava)
  • kuljetusasiakirja (rahtikirja tai vastaava)
  • mahdollisia kuvia lähetyksestä ja vahingoista

Lataa korvaushakemus

Korvaushakemuksen voi tehdä myös myDSV-portaalin kautta. Silloin hakemus ohjautuu suoraan korvauskäsittelijälle eikä asiakkaan tarvitse olla erikseen yhteydessä DSV-kontakteihinsa. Asiakas voi seurata portaalissa hakemuksen käsittelyn tilaa ja myös päätös julkaistaan siellä.

Vahingonkäsittelyprosessissa huomioitavia asioita

Varaa rahdinkuljettajalle tai vakuutusyhtiölle mahdollisuus tarkastaa tapahtunut vaurio, ja säilytä vaurioitunut tavara erillään muista koko korvauskäsittelyn ajan, ellei muuta sovita. Säilytä myös pakkausmateriaali. Älä kuljeta vaurioitunutta tavaraa edelleen, mikäli et ole toisin sopinut rahdinkuljettajan kanssa.

Haluaisimme myös muistuttaa siitä, että kuljetettavaksi annettavan tavaran on aina oltava riittävästi pakattu ja pakkauksen on kestettävä kuljetuksen aiheuttamat normaalit rasitukset mahdollisine uudelleenlastauksineen.

Kysy lisää reklamaatioprosessista