Vaarallisten aineiden kuljetukset vaativat paljon kokemusta ja erityisosaamista. DSV:n ammattilaisilla on kumpaakin. Pyydä tarjous jo tänään!
open/close

Vaarallisten aineiden merikuljetukset

Me hoidamme vaarallisten aineiden merikuljetukset ja huolinnan.

DSV-yhtiöiden kuljetustoimeksiantojen toteutuksessa turvallisuus on ensisijainen kriteeri. Vaarallisten aineiden kuljettamista säätelevät monet kansainväliset ja kansalliset säännökset. Ne rajoittavat mm. kuljetettavia määriä sekä eri aineiden yhteenkuormausta. 

Kansainvälisissä merikuljetuksissa noudatetaan IMDG-koodia (IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code), jonka ylläpidosta huolehtii YK:n alainen organisaatio IMO, International Maritime Organization. Oman erityispiirteensä kuljettamiseen tuovat maittain ja varustamoittain vaihtelevat rajoitusmääräykset, joiden noudattaminen vaatii hyvää kuljetusreitin kokonaisuuden hallintaa.

Koulutetut työntekijät

DSV soveltaa voimassa olevia säännöksiä vaarallisten aineiden kuljetuksessa ja huolinnassa. Meillä on IMO DGR-koulutuksen saaneita ammattilaisia käsittelemässä vaarallisten aineiden merikuljetuksia. Tämän ansiosta voimme varmistaa, että vaarallista ainetta sisältävä rahti käsitellään oikein koko toimitusketjun läpi.

Kysy lisätietoja vaarallisten aineiden kuljetuksista

Vaarallisten aineiden luokitus

Vaaralliset aineet jaetaan ominaisuuksiensa perusteella vaarallisuusluokkiin, joita kuljetusmääräyksissä sovelletaan ja joista jokaista vastaa oma vaaralipukkeensa. Yksittäisellä aineella, seoksella, valmisteella tai esineellä voi olla yksi tai useampia vaaraluokkia tai sivuvaaraluokkia, riippuen aineen tai aineseoksen ominaisuuksista.

Lue lisää vaarallisten aineiden luokituksesta

 

Pyydä tarjous