open/close

Turvamaksu UK- ja IE-vientiliikenteissä

Turvamaksu (ISPS) kattaa Englantiin ja Irlantiin suuntautuvien vientikuljetusten kauttakulkumaiden satamissa ja rajoilla tehtävien turvatarkastusten aiheuttamia lisäkustannuksia

Tilanne Euroopasta Brittein saarille suuntautuvassa liikenteessä on ollut jo pidempään kireä. Kuljetusvälineitä voidaan käyttää hyödyksi terroriteoissa, mutta erityisesti laiton maahanmuutto ja pakolaistilanne ovat aiheuttaneet rahtikuljetuksille merkittäviä ongelmia ja tätä kautta lisäkustannuksia. 

Euroopan satamissa ja rajoilla on ryhdytty soveltamaan rajojen yli kulkevaa rahtiliikennettä koskevia turvamääräyksiä ja toteuttamaan eriyistarkastuksia, mm. ajoneuvojen sekä niiden lastien silmämääräisiä sekä elektronisia tarkastuksia, jotka koskevat niin maantie- kuin meriliikennettäkin. Nämä turvamääräykset ja erityistoimenpiteet tunnetaan yleisesti yhteisnimellä ISPS eli International Ship and Port Security. Tarkastuksista, läpivalaisuista yms. turvallisuustoimenpiteistä aiheutuvat lisäkulut satamaoperaattorit veloittavat edelleen kuljetusliikkeiltä.

Edellä esitetystä johtuen ryhdymme huhtikuun 2016 alusta alkaen veloittamaan nk. ISPS-lisää.

Pahoittelemme tätä meistä riippumattomista syistä nyt käyttöönotettavaa lisäveloitusta. Toivomme, että viranomaisten toteuttamat lisääntyneet turvallisuustoimenpiteet ovat omiaan estämään sekä terrorismin kasvua että lisääntyvää laittomien rajanylittäjien virtaa. Seuraamme tilannetta, ja mikäli ongelmat helpottuvat, lisämaksusta tullaan luonnollisesti luopumaan.
 
Pyydä tarjous