open/close

Luokka 9 - Muut vaaralliset aineet ja esineet

Tähän luokkaan luokitellaan kaikki ne aineet ja esineet, joista aiheutuu kuljetuksen aikana vaaraa mutta joita ei voida luokitella selkeästi muihin luokkiin.

Class 9 OtherLuokkaan 9 luokitellaan kaikki ne aineet ja esineet, joista aiheutuu kuljetuksen aikana vaaraa mutta joita ei voida luokitella selkeästi muihin luokkiin. 

Ympäristövaarallisuus on usein pääominaisuus, jolla aine tai esine määritellään kuuluvaksi tähän luokkaan, mutta se sisältää kuitenkin hyvin erilaisia aineita, kuten esimerkiksi:

 

  • aineet, jotka hienona pölynä hengitettäessä voivat vaarantaa terveyden
  • aineet ja laitteet, jotka tulipaloon joutuessaan voivat muodostaa dioksiineja
  • aineet, joista vapautuu palavia kaasuja
  • litium-akut
  • hengenpelastuslaitteet
  • ympäristölle vaaralliset aineet
  • esiympäristöä saastuttavat nestemäiset tai kiinteät aineet
  • muuntogeeniset mikro-organismit ja organismit
  • kohotetussa lämpötilassa olevat aineet