open/close

Luokka 8 - Syövyttävät aineet

Syövyttäviin aineisiin kuuluvat useat kemianteollisuuden raaka-aineet, pesu- ja puhdistusaineet sekä desinfiointiaineet.

Class 8 CorrosiveSyövyttävät aineet ovat joko happoja tai emäksiä eli alkaleja. Niillä on voimakas vaikutus muihin aineisiin ja siksi niitä käytetäänkin laajalti teollisuudessa.

Syövyttävät aineet ovat vaarallisia ihmiselle, sillä ne tuhoavat kudosta joutuessaan iholle, hengityselimiin, silmiin tai vatsaan. Emäkset neutraloivat happoja, mutta reaktio voi olla hyvin voimakas ja aiheuttaa voimakasta kuumentumista hyvin nopeasti.

Syövyttävät aineet jaotellaan pakkausryhmiin niiden vaarallisuusasteen perusteella:

  • Pakkausryhmä I: Erittäin syövyttävät aineet
  • Pakkausryhmä II: Syövyttävät aineet
  • Pakkausryhmä III: Lievästi syövyttävät aineet

Pakkausryhmät määritellään OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Guidelinen mukaisesti.

Happojen ja emäksisten aineiden merikuljetuksia sitovat tiukat vaatimukset (IMDG-säännöstö).