open/close

Luokat 6.1 / 6.2

Imo-luokkaan 6 kuuluvat myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet.

Class 6 ToxicLuokka 6.1 – Myrkyt

Myrkylliset aineet voivat ihmisen elimistöön joutuessaan aiheuttaa suhteellisen pieninäkin määrinä vahinkoa terveydelle tai jopa kuoleman. Ne voivat olla nestemäisiä tai kiinteitä, orgaanisia tai epäorgaanisia, useimmiten erilaisia torjunta-aineita. Lisävaarana voi olla palavuus, hapettavuus tai syövyttävyys.

Luokka 6.2 – Tartuntavaaralliset aineet

Tartuntavaaralliset aineet ovat ihmisiin ja eläimiin vaikuttavia mikro-organismeja, taudinaiheuttajia, biologisia aineita tai kliinisiä jätteitä, jotka ADR-aineluettelossa luokitellaan neljään eri alaluokkaan:

  • I1 Ihmisiin vaikuttavat tartuntavaaralliset aineet
  • I2 Vain eläimiin vaikuttavat tartuntavaaralliset aineet
  • I3 Kliiniset jätteet
  • I4 Biologiset aineet