open/close

Luokat 5.1 / 5.2

Luokkaan 5 kuuluvat sytyttävästi vaikuttavat, hapettavat aineet sekä orgaaniset peroksidit.

Class 5 OxidizerLuokka 5.1 – Hapettavat aineet

Hapettavat aineet eivät välttämättä itse ole palavia, mutta edistävät palamista sisältämänsä hapen takia. Ne voivat olla myös itsestään kuumenevia ja myrkyllisiä tai syövyttäviä.

Hapettavia aineita sisältävien palojen ainoa sammutuskeino on runsas kylmä vesi. Niiden tukahduttaminen jauheella tai vaahdolla ei onnistu, koska palamiseen tarvittava happi on läsnä hapettavan aineen muodossa.

Jotkin hapettavat aineet voivat myös räjähtää kovassa kuumuudessa, etenkin hiileen yhdistettynä, Tällainen on esimerkiksi ammoniumnitraatti, jota käytetään yleisesti maataloudessa lannoitteena.

Luokka 5.2 – Orgaaniset peroksidit

Orgaaniset peroksidit ovat aineita, jotka voivat normaaleissakin lämpötiloissa alkaa hajota ja tuottaa voimakkaasti lämpöä. Yleensä hajoaminen alkaa lämmön, hankauksen, iskun tai jonkin epäpuhtauden aiheuttaman reaktion seurauksena.

Orgaaniset peroksidit jaoteellaan seuraavasti:

  • Orgaaniset peroksidit, jotka eivät vaadi lämpötilavalvontaa
  • Orgaaniset peroksidit, lämpötilavalvottavat