open/close

Luokka 2 - Kaasut

Kaasuja kuljetetaan yleensä paineistettuna, jotta säästetään tilaa sekä niitä kuljetettaessa että varastoitaessa.

Class 2 Non flammable gas Paine itsessään muodostaa vaaratekijän, mikäli se vapautuu yhtäkkisesti. Paine kaasusäiliön sisällä saattaa olla jopa 200 kg/cm2. Mikäli kaasusäiliön venttiili irtoaa, ulos karkaava kaasu muodostaa suihkun, jonka voimasta säiliö lähtee liikkeelle kuin raketti. Osuessaan johonkin esteeseen se voi aiheuttaa erittäin suurta vahinkoa.

Useimmat kaasut ovat ilmaa painavampia. Siksi ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, mikäli niitä pääsee rajalliseen, suljettuun tilaan.

Kaasut on jaoteltu pääryhmiin seuraavasti fysikaalisen olomuotonsa perusteella:

  • Puristetut kaasut
  • Nesteytetyt kaasut
  • Jäähdytetyt, nesteytetyt kaasut
  • Liuotetut kaasut
  • Aerosolipakkaukset ja pienet kaasua sisältävät esineet
  • Muut paineenalaista kaasua sisältävät esineet
  • Paineettomat kaasut, jotka ovat erityisvaatimusten alaisia (kaasunäytteet)
  • Paineelliset kemikaalit, paineenalaiset nesteet, tahnat, jauheet

Kuljetuksen kannalta merkitykselliset alaryhmät ovat:

 2.1  Palavat kaasut eli Flammable gases
 2.2  Palamattomat kaasut eli Non-flammable, non-toxic gases
 2.3  Myrkylliset kaasut eli Toxic gases