open/close

Luokka 1 - Räjähteet

Räjähde eli räjähdysaine on kemiallinen yhdiste, joka voi tuottaa erittäin lyhyessä ajassa suuren määrän kaasuja ja lämpöä. Reaktio synnyttää valtavan paineen, joka etenee räjähdyksenomaisen nopeasti hajottaen ympäristöä.

Class 1 ExplosiveRäjähdys luo valtavan paineen ja siksi räjähteitä käytetään muun muassa kallioiden halkomiseen, rakennusten räjäyttämiseen sekä sotilaskäyttöön.

Varsinainen räjähde on joko herkästi syttyvää aloiteräjähdettä tai vaatii syttyäkseen aloiteräjähteen (sekundaariräjähde). Jotkut räjähteet muuttuvat herkästi räjähtäviksi esimerkiksi kylmässä ilmassa tai reagoidessaan metallien kanssa.

Vaikka räjähteet on suunniteltu räjähtämään niin haluttaessa, on ne samalla suunniteltu suhteellisen vakaiksi ja räjähtämättömiksi normaaleissa olosuhteissa. Niinpä niitä voidaan käsitellä ja kuljettaa melko turvallisesti maitse ja meritse, kunhan ne eivät altistu äkillisille iskuille, kuten kovavauhtiselle liikenneonnettomuudelle tai, mikä pahinta, hyvin korkeille lämpötiloille. Jotkin räjähdysaineet voivat räjähtää jo niinkin alhaisessa lämpötilassa kuin 200°C.

Luokan 1 räjähteet on jaettu 6 alaluokkaan sen mukaan, miten ne reagoivat ja käyttäytyvät sytytettäessä:

 1.1  Massaräjähdysvaaralliset räjähteet
 1.2  Sirpalevaaraa aiheuttavat räjähteet, jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia
 1.3  Palovaaralliset räjähteet tai räjähteet, joista aiheutuu joko vähiäistä räjähdys- tai sirpalevaaraa tai molempia, mutta jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia
 1.4  Räjähteet, joiden mahdollinen syttyminen kuljetuksen aikana ei aiheuta olennaista räjähdtysvaaraa
 1.5  Erittäin epäherkät massaräjähdysvaaralliset aineet, joiden syttyminen tavallisissa kuljetusolosuhteissa on epätodennäköistä
 1.6  Erittäin epäherkät esineet ja välineet, jotka eivät aiheuta massaräjähdysvaaraa ja joiden tahattoman syttymisen todennäköisyys on hyvin vähäinen