open/close

Vaarallisten aineiden luokitus

Vaaralliset aineet ovat materiaaleja tai tuotteita, joissa on vaarallisia ominaisuuksia. Ominaisuuksiensa perusteella vaaralliset aineet jaetaan yhdeksään vaarallisuusluokkaan.

Vaaralliset aineet jaetaan ominaisuuksiensa perusteella vaarallisuusluokkiin, joita kuljetusmääräyksissä sovelletaan ja joista jokaista vastaa oma vaaralipukkeensa. Yksittäisellä aineella, seoksella, valmisteella tai esineellä voi olla yksi tai useampia vaaraluokkia tai sivuvaaraluokkia, riippuen aineen tai aineseoksen ominaisuuksista.

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyy myös rajoituksia. DSV ei ota kuljetettavaksi kaikkia IMO-luokkia. Vaarallisen aineen kuljetuskelpoisuus on tarkistettava aina tapauskohtaisesti ennen kuljetusta.

Vaaraluokkaan ja sitä vastaavaan lipukkeeseen viitataan kuljetusmääräyksissä suoraan näillä numeroilla:

Luokka 1 Räjähteet

Luokka 2 Kaasut

Luokka 3 Palavat nesteet

Luokka 4.1 / 4.2 / 4.3 Helposti syttyvät kiinteät aineet, helposti itsestään syttyvät aineet

Luokka 5.1 / 5.2 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet ja orgaaniset peroksidit

Luokka 6.1 / 6.2 Myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet

Luokka 7 Radioaktiiviset aineet

Luokka 8 Syövyttävät aineet

Luokka 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet