open/close

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Vaarallisten aineiden kuljetukset vaativat kokemusta ja erityisosaamista

Vaarallisten aineiden kuljettaminen vaatii korkeaa ammattitaitoa sekä monien lakien ja määräysten tuntemusta. Vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin.

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset eroavat käsittely- ja varastointimääräyksistä jonkin verran. Tähän on syynä se, että mikäli jotain luokiteltua vaarallista ainetta ylipäätään saa tiellä, rautatiellä, merellä tai ilmassa kuljettaa, tulee se pakata, merkitä ja dokumentoida määräysten mukaisesti. Maantiekuljetuksissa ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille tulee usein huomioida myös IMDG-koodeksi (merikuljetukset), koska trailerit ylittävät meren rahtialuksilla.

Vaarallisten aineiden kuljetukset vaativat aina erikoisjärjestelyitä, joista veloitetaan erillinen lisämaksu, vaarallisten aineiden lisä.

Kuljetusammattilaisen on aina oltava tarkkana, että olosuhteet säilyvät oikeina ja että mahdollisen onnettomuuden kohdatessa kaikki osapuolet osaavat toimia oikein ja tarkoituksenmukaisesti.

Meille DSV:llä vaarallisten aineiden kuljetustoimeksiantojen toteutuksessa turvallisuus on ensisijainen kriteeri. Siksi DSV ottaa kuljetettavakseen vain tiettyjä vaarallisia aineita. Kaikki VAK-tavaraa ajavat kuljettajamme ovat sertifioituja ja noudattavat tarkoin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyy myös rajoituksia. DSV ei ota kuljetettavaksi kaikkia IMO-luokkia. Vaarallisen aineen kuljetuskelpoisuus on tarkistettava aina tapauskohtaisesti ennen kuljetusta.

Lisätietoa vaarallisista aineista ja niiden kuljettamisesta tarjoavat muun muassa Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Pyydä lisätietoja asiantuntijoiltamme

Pyydä tarjous