open/close

Koronavirus-epidemian vaikutukset Kiinan kuljetuksiin

Kiinan viranomaismääräykset virusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi vaikuttavat maan infrastruktuuriin ja vaikeuttavat kuljetuksia.

Shanghain konttisatama

 
Kiinan viranomaisten määräämät toimenpiteet koronaviruksen aiheuttaman epidemian leviämisen ehkäisemiseksi vaikuttavat koko maan infrastruktuuriin ja vaikeuttavat kuljetuksia. Seuraamme tilannetta ja päivitämme alla olevaa uutista sitä mukaa kun saamme lisätietoja DSV Kiinalta sekä yhteistyökumppaneiltamme. 

Koronaviruksen aiheuttamaa epidemiaa pyritään hillitsemään erilaisilla turvatoimenpiteillä niin Kiinan maakunnissa kuin kaupungeissakin. Julkisia virastoja ja laitoksia on määrätty suljettaviksi, suurien yleisötapahtumien järjestäminen on kielletty ja liikennettä on rajoitettu monilla alueilla. 

Tilanne 14.2.2020

Laivakäyntejä on peruttu lisää, koska merikuljetusten kysyntä on pientä. Tilanteen odotetaan normalisoituvan vasta maaliskuun puolella, mutta myös uudet viivytykset ovat mahdollisia.  

Lentorahtikapasiteettia puuttuu Kiinan markkinalta runsaasti, mutta kiireellisille lähetyksille pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään vaihtoehtoisia reitityksiä.

Maantiekuljetusten osalta tilanne on vaikea. Provinssirajat ylittävä maaliikenne on erityisen haasteellista, ja joissain tapauksissa kuljetuksia on asetettu 1-2 viikon karanteeniin. Tämä hidastaa maakuljetuksia, jotka ovat muutoinkin haastavia kuljettaja- ja kalustopulan sekä liikennerajoitusten vuoksi.

Tilanne 11.2.2020

Aiemman tiedon mukaan kiinalaisten työpaikkojen piti aueta pidennetyn loman jälkeen 10.2., mutta käytännössä monet tehtaat ja toimistot ovat edelleen suljettuina tai vain osittain toiminnassa.  Tilanne vaihtelee maakunnittain ja jopa niiden sisällä, minkä vuoksi tarkan tilannekuvan saaminen on vaikeaa.

Pääosa DSV:n manner-Kiinan toimistoista on vain osin miehitetty, tai henkilökunta työskentelee mahdollisuuksien mukaan kotoa käsin. 

Meri- ja lentokuljetusten kysyntä on edelleen vaatimatonta, eikä pienentynyt kapasiteetti siksi aiheuta suuria vaikeuksia. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, kun tehtaat avaavat jälleen ovensa. 

Kiinan sisäiset maantiekuljetukset muuttuvat jatkuvasti haasteellisemmiksi pahenevan kuljettajapulan ja liikennerajoitusten vuoksi. Etenkin maakuntarajat ylittävä liikenne on rajoitusten kohteena, lisäksi osa kaupungeista rajoittaa liikennettä alueillaan. 

Tilanne 6.2.2020

Suurin osa Kiinan kansainvälisistä lennoista on peruttu. Satamat ovat toiminnassa, mutta osa lähdöistä on peruttu kysynnän puutteen vuoksi. Samoin osa junakuljetuksista Eurooppaan on peruttu tai siirretty.

Kiinan sisäisten maantiekuljetusten saatavuudessa on rajoitteita kuljettajapulan ja viranomaisrajoitusten vuoksi. Nämä koskevat myös kuljetuksia lentokentille ja satamiin, mutta ongelmilta on toistaiseksi vältytty vähäisen kysynnän vuoksi. Tilanteen odotetaan vaikeutuvan 10.2. alkaen, kun Kiinan lomat loppuvat ja kuljetusten tarve kasvaa.

Joissain uutisraporteissa on ollut tietoja karanteeneista ja rajoituksista Zhejiangin maakunnassa, koskien mm. Hangzhoun, Wenzhoun ja Ningbon kaupunkeja. Mahdolliset rajoitukset koskevat pääosin vain yksityishenkilöitä, ja viimeisimmän tiedon mukaan lähes kaikki Zhejianing maakunnan työpaikat avautuvat suunnitelmien mukaan 10.2.2020. Tiettyjä alueita Wenzhoun kaupungista on suljettu, mutta tällä ei odoteta olevan vaikutusta kuljetuksiin. 

Tilanne 3.2.2020 

Kiinalaisen uuden vuoden vapaita on koronavirusepidemian vuoksi jatkettu 10.2. saakka ja loman pidennys koskee myös DSV:n toimistoja. Osa henkilökunnasta työskentelee kotoa käsin, mutta valtaosa toiminnoista on tällä hetkellä pysähdyksissä. Suurin syy kuljetusten pysähtymiseen on kuitenkin kiinalaisten työpaikkojen pysyminen suljettuna ensi viikon alkuun.

Tämän hetken tilanne kuljetusmuodoittain:

Lento

Suurimmat lentoyhtiöt ovat joko keskeyttäneet tai ilmoittaneet keskeyttävänsä suorat lennot Kiinaan. Lisäksi tuontimuodollisuudet ja lähetysten toimitukset ovat pääsääntöisesti keskeytyneet jatkettujen lomien vuoksi. Yksittäisille kiireisille lentovientilähetyksille on mahdollista järjestää kuljetuksia, mutta nämä on tarkastettava tapauskohtaisesti lentovientiosastoltamme.

Lentotuonti Kiinasta on käytännössä pysähdyksissä, koska tehtaat ovat suljettuna lomien vuoksi.

Meri

Satamat toimivat Kiinassa, mutta toimistot ovat kiinni joka saattaa vaikuttaa mm. vientidokumenttien saatavuuteen. Lisäksi varustamot ovat peruneet viikon 6 lähtöjä vähentyneen kysynnän vuoksi.

Viikon 6 LCL-laivaukset manner-Kiinasta on peruttu eikä tällä hetkellä ole varmuutta milloin seuraavat LCL-kontit saadaan matkaan. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea pidennettyjen lomien jatkuminen ja kiinalaisten laivaajien palaaminen työpaikoilleen.

Merivientikuljetukset Kiinaan toimivat normaalisti.

Rail

Matkalla olevat Hefei-Helsinki -reitin junat kulkevat aikataulun mukaan ja rajaliikenne Kiinan ja Kazakstanin välillä toimii normaalisti. Kiinan pidennettyjen lomien vuoksi seuraavan junan lähtöä Hefeistä on siirretty viikolla: 15.2. -> 22.2.2020. Seuraava vientijuna Helsingistä Hefeihin lähtee tulevana viikonloppuna.

Tilanne 31.1.2020 

Finnair ja useat muut lentoyhtiöt ovat peruneet Shanghain ja Manner-Kiinan lentojaan. Pidennettyjen lomien takia suurin osa yrityksistä pysyy suljettuina ja  Shanghain lisäksi useat muutkin terminaalit Kiinassa ovat alkaneet ruuhkautua, koska lähetyksiä on jäänyt lomakauden ajaksi lentokentille ja satamiin odottamaan.

Tarkempia lisätietoja saat omalta DSV-yhteyshenkilöltäsi.

Tilanne 30.1.2020

Kiinalaisen uudenvuoden lomia on pidennetty

Viranomaiset ovat jatkaneet Kiinalaisen uudenvuoden juhlintaan liittyvää virallista lomaa vähintään sunnuntaihin 2. helmikuuta asti. Lomakauden jatkuessa suurin osa yrityksistä pysyy suljettuina, mikä vaikuttaa väistämättä paitsi Kiinan sisäisiin myös kansainvälisiin tuonti- ja vientikuljetuksiin. Lisäksi pidennettyjen lomien ajaksi lentokentille ja satamiin odottamaan jääneet lähetykset tulevat hyvin todennäköisesti ruuhkauttamaan varastoja ja terminaaleja. 

Myös Kiinassa sijaitsevat DSV-toimistot pysyvät toistaiseksi kiinni, ja toimistoille palataan töihin paikallisten määräysten sen salliessa. 

Tämän hetkisen tiedon mukaan töihin palattaneen eri kaupungeissa/maakunnissa seuraavasti (tilanne tarkistettu 29.1.): 

  • Suzhou 9. helmikuuta 
  • Shanghai 10. helmikuuta 
  • Zhejiangin provinssi 10. helmikuuta
  • Guangdongin provinssi 10. helmikuuta
  • Chongqing 10. helmikuuta
  • Jiangsun ja Yunnanin provinssit 10. helmikuuta

Wuhan karanteenissa

Kuten useissa medioissa on jo tiedotettu, Hubein maakunnassa Wuhanin kaupunki on asetettu karanteeniin yhdessä 16 muun naapurikaupungin kanssa. Paikalliset yritykset pysyvät suljettuina toistaiseksi. Karanteenin myötä juna-, lento- ja muut liikenneyhteydet alueella on katkaistu. Lähetysten noutaminen karanteenialueilta tai toimittaminen niille on estetty tartuntariskin minimoimiseksi.  

Tuonti ja vienti

Edellä mainittujen lomapidennysten ja maan sisäisten liikennerajoitusten lisäksi myös Kiinan kansainvälisiin tuonti- ja vientiliikenteisiin on odotettavissa häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa aikataulumuutoksia ja viivästyttää lähetyksiä. Useat lentoyhtiöt ovat jo ilmoittaneet peruuttavansa lentojaan Kiinaan ja myös satamatoimintojen häiriöistä liikkuu erilaisia vahvistamattomia tietoja. Odottamattomien olosuhteiden vuoksi niin lentokentät, satamat, terminaalit kuin varastotkin ovat jo alkaneet ruuhkautua eri puolilla Kiinaa. 

Tilanteen pitkittyessä on todennäköistä, että vaikutukset näkyvät paitsi varastointi- myös rahtikustannuksissa. Vaikka mahdollisista lisämaksuista ei vielä ole tarkempia tietoja, niihin on syytä varautua näissä äärimmäisissä olosuhteissa, joihin DSV ei pysty vaikuttamaan. 

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa suosittelemme harkitsemaan vientirahdin väliaikaista varastointia kotimaassa tai lähetysten reitittämistä jollekin muulle lentokentälle Kiinassa tai Aasiassa. Näin pystytään myös välttämään mahdolliset Kiinan varastointimaksut, jotka lankeaisivat maksettavaksi siitä huolimatta, että lähetys jää noutamatta viranomaismääräyksestä johtuen. 

Suosittelemme Kiinan tuonti- ja vientiasiakkaitamme ottamaan yhteyden omiin tavarantoimittajiinsa ja/tai asiakkaisiinsa Kiinassa lisätietojen saamiseksi paikallisesta tilanteesta sekä olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa toimitusketjuun. 

Väliaikainen rajoitus lentorahdille Shanghaihin

Kiinan viranomaismääräysten mukaisesti Shanghain alueen tehtaat voivat jatkaa tuotantoaan aikaisintaan 10. helmikuuta alkaen. Näin ollen suurinta osaa Shanghain lentokentälle saapuvista lähetyksistä ei pystytä noutamaan normaalisti, minkä vuoksi lentokentän varasto on pahasti ruuhkautunut. DSV Shanghai on ohjeistanut, että uusia lähetyksiä ei tule lähettää Shanghaihin, ellei vastaanottaja ole vahvistanut, että lähetykset pystytään tullaamaan ja noutamaan. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi. Lisätietoja saatte tarvittaessa omalta DSV-yhteyshenkilöltänne. 

DSV seuraa tilanteen kehittymistä

Me DSV:llä seuraamme tilannetta tiiviisti ja olemme yhteydessä kollegoihimme Kiinassa. DSV Kiina on myös perustanut työryhmän, joka seuraa epidemian kehittymistä ja kerää tietoja kansallisilta ja paikallisilta viranomaisilta. 

Luonnollisestikin pyrimme parhaamme mukaan minimoimaan tämän äärimmäisen poikkeuksellisen tilanteen vaikutukset asiakkaidemme liiketoimintaan, Kiinan hallituksen antamia ohjeita noudattaen ja DSV:n työntekijöiden turvallisuudesta huolehtien.  

Päivitämme tätä uutista sitä mukaa, kun saamme lisätietoja. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tilanteet saattavat muuttua nopeastikin, joten yksittäisiin lähetyksiin liittyvät ensikäden tiedot mahdollisista rajoituksista, lisäkustannuksista tai vaihtoehtoisista reitityksistä saatte tutuilta DSV-yhteyshenkilöiltänne.