open/close

Postilakon ja tukitoimien vaikutukset DSV:n kuljetuksiin

Maanantaista 25.11. alkaen Suomen lipun alla kulkevat alukset jäävät satamiin ja reititys Tukholman kautta on ruuhkautunut pahoin. Torstaina 28.11. AKT laajentaa myötätuntotaisteluaan ahtausalan työsopimukseen.

Rekka sillalla Hong Kongissa

Postilakko ja sen laajenevat tukitoimet vaikuttavat myös DSV:n kuljetuksiin. Tällä hetkellä muun muassa Suomen Merimies-Unioni SMU ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ovat ilmoittaneet tukitoimistaan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työtaistelutoimille.

SMU:n tukitoimet laajenivat torstaina 21.11.2019 klo 6:00 alkaen siten, että ulkomaanliikenteessä olevien ropax-alusten ja matkustaja-autolauttojen autokansille ei enää oteta rekkoja, säiliöautoja eikä irtoperiä tai muita vastaavia. Maanantaista 25.11.2019 klo 6:00 alkaen ulkomaanliikenteessä Suomen lipun alla olevat lasti-, ropax- ja matkustaja-alukset, jotka saapuvat Suomen satamiin klo 6:00 jälkeen, jäävät satamiin.

Myös AKT tukee työtaistelua. Liiton myötätuntotyötaistelun toimenpiteet laajenevat vaiheittain koskemaan liiton eri jäsenryhmiä. Tällä hetkellä ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellot ovat voimassa ainakin kuorma-autoalan, ahtausalan sekä huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöillä. Maanantaina 25.11. myötätuntotyötaistelu laajenee pääkaupunkiseudulle HSL:n liikenteeseen ja huoltokorjaamoihin.

AKT on 25.11. ilmoittanut laajentavansa PAU:n työseisauksia koskevaa myötätuntotaistelua ahtausalan työehtosopimukseen. Myötätuntotaistelu alkaa torstaina 28.11. kello 6:00 ja päättyvät lauantaina 30.11. kello 6:00. Käytännössä Satamaoperaattorit ry:n ja AKT:n välisen ahtausalan työehtosopimusten piirissä olevat työntekijät pidättäytyvät töistä tuona aikana.

Laajentuvien tukitoimien vaikutukset toimintaamme ovat merkittävät ja vaihtoehtoiset reititysmahdollisuutemme rajalliset. DSV:n vienti- ja tuontikuljetukset hidastuvat merkittävästi tai voivat pysähtyä jopa kokonaan. Pyrimme luonnollisesti minimoimaan lakon asiakkaidemme kuljetuksille aiheuttamat viivästykset mahdollisuuksiemme mukaan.

On hyvä huomioida, että tilanne ei myöskään normalisoidu heti lakon loputtua. Lakon aikana kertyneiden ruuhkien purku vie aikaa ja lähetysten käsittelyssä tulee olemaan viiveitä.

Maantiekuljetukset lakon aikana

Reititys Tukholman kautta on ruuhkautunut pahoin ja AKT:n ilmoittamat lisätukitoimet huomioiden uusien tilausten reititys onnistuu Skandinavian liikenteissä toistaiseksi vain Haaparannan kautta. Reititys Haaparannan kautta palvelee myös Englannin ja Irlannin reiteillä sekä niillä läntisen Keski-Euroopan reiteillä, joilla Tukholman reitti on toiminut vaihtoehtoisena väylänä. Muut reitit Euroopasta kulkevat toistaiseksi Baltian kautta.

Kaikki maantiekuljetukset ovat poikkeusreititysten ja lakkolisien piirissä. Emme sitoudu normaaleihin kuljetusaikatauluihin, joten kuljetusajat ovat normaalia pidemmät.  Hoidamme kuljetukset mahdollisuuksien mukaan tapauskohtaisesti, kulloinkin tarjolla olevia reittejä käyttäen.

Merikuljetukset lakon aikana

Toteutuessaan AKT:n tukilakon laajentuminen torstaina 28.11.  lamauttaa satamatoiminnot käytännössä lähes kokonaan. Sekä tuonti- että vientilaivojen operointiaikatauluihin tulee muutoksia, jotka heijastuvat todennäköisesti myös lakkoa seuraavan viikon lähtöihin. Työnseisauksen aikana kontit eivät käytännössä liiku lainkaan terminaalissa, lastikontteja ei oteta vastaan eikä tyhjiä luovuteta depoosta.

Rautatiekuljetukset lakon aikana

Toistaiseksi ei ole tiedossa vaikutuksia kansainväliseen junakuljetuksiin. Kotimaan junaliikenteeseen lakon tukitoimet saattavat vaikuttaa.

Lentokuljetukset lakon aikana

Ilmailualan Unioni IAU osallistuu tukilakkoon maanantaina 25.11. klo 06:00 – 24:00. Se vaikuttaa lentokentän tekniikkaan, maapalveluihin, rahdinkäsittelyyn, catering-palveluihin sekä turvatarkastuksiin. Osa toiminnoista pyritään hoitamaan esimiesvoimin, mutta vaikutukset tulevat heijastumaan koko lentokentän toimintaan.

 

Seuraamme tilannetta ja palaamme aiheeseen, kun lisäinformaatiota on saatavilla. Omat yhteyshenkilönne DSV:llä antavat mielellään lisätietoja.

Katso yhteystiedot täältä:

 

Uutinen julkaistu alunperin 21.11.2019, uutista päivitetty 25.11.2019.