open/close

Puolan maantiekuljetusten veroseuranta laajenee

Seurannan piiriin uusia tavararyhmiä 14.6.2018 alkaen

DSV-rekka maaseudulla

Puolassa viime vuoden toukokuussa käyttöön otettu veroseurantajärjestelmä maantiekuljetuksille laajenee. Seuranta on kohdistunut tuotteisiin, joilla on korkea veronkiertoriski, kuten polttoaineiden lisäaineet, voiteluöljyt, etyylipohjaiset jäänpoisto-aineet, ohenteet ja liuottimet, denaturoitu alkoholi ja tupakka. Näihin on nyt lisätty lääkkeiksi luokiteltavat aineet sekä ruoan lisäaineet. 

Puolasta lähtevissä, Puolaan menevissä ja Puolan kautta kulkevissa, seurannan piiriin kuuluvissa lähetyksissä on oltava nk. SENT-numero. Seurannan piiriin kuuluvaa tavaraa sisältävistä lähetyksistä on tehtävä ilmoitus PUESC-järjestelmään (the Electronic Tax and Customs Services Platform) ennen kuljetuksen aloittamista. SENT-numeron puuttumisesta seuraa rangaistusmaksu.

Ilmoituksen järjestelmään rekisteröi joko lähettäjä tai vastaanottaja Puolassa tai Puolan kautta kulkevissa transito-lähetyksissä rahdinkuljettaja. DSV tai DSV:n alihankkijana toimiva kuljetusliike on vastuussa tietojen päivittämisestä järjestelmään asiakkaan edustajana.

Asiakas on vastuussa oikeiden ja täsmällisten SENT-tietojen ilmoittamisesta DSV:lle. 

Asiakaspalvelumme antaa mielellään lisätietoa tarvittaessa.