open/close

Maahantuonnin arvonlisäverotus verohallinnon tehtäväksi

Veron perusteen ja määrän ilmoittaminen on 1.1.2018 alkaen maahantuojan vastuulla.

Office
Tasavallan presidentti vahvisti 11.8.2017 lain maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämisestä Verohallinnon tehtäväksi.

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy verohallinnolle alkaen 1.1.2018. Muutos koskee arvonlisäverovelvollisten yritysten rekisteriin merkittyjen yritysten tuontia. Tulli valvoo edelleen arvonlisäverotuksen oikeellisuutta sekä vastaa mahdollisista rikostutkinnoista. Muiden kuin rekisteriin merkittyjen yritysten tuonnin arvonlisäverotus jää myös Tullin hoidettavaksi.

Jatkossa tuojat ilmoittavat tuonnista suoritettavan veron oma-aloitteisesti veroilmoituksellaan kuten muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot. Tuonnista suoritettava vero kohdennetaan samalle kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää veroa maksettavaksi.

Veron perusteen ja määrän ilmoittaminen on siis jatkossa maahantuojan vastuulla. Muutoksen seurauksena maahantuojien tarve oman tai huolitsijan tulliluoton käyttöön vähenee merkittävästi.

DSV tulee tarjoamaan asiakkailleen kätevän raportin ilmoittamisen helpottamiseksi. Syksyn aikana myyntihenkilöstömme tulee lähestymään sopimusasiakkaitamme asian tiimoilta.