open/close

Tiukentuneet viikkolepomääräykset Saksassa

Määräyksiä kuljettajien viikkolevosta on tiukennettu Saksassa.

Driver
Saksassa on 25.5.2017 astunut voimaan määräys, jonka mukaan ammattikuljettajat eivät saa viettää viikkolepoaan ajoneuvon hytissä vaan heille on järjestettävä siihen soveltuva lepopaikka ajoneuvon ulkopuolella. Näin ollen esimerkiksi rekkaveturin makuuhyttiä ei enää katsota viikkolepoon soveltuvaksi paikaksi.

Mikäli kuljettaja tavataan viettämässä viikkolepoaan ajoneuvon hytissä tai muussa sellaisessa paikassa, jota ei ole varustettu nukkumiseen soveltuvaksi, katsotaan, että kuljettaja ei siinä tapauksessa saa viikkolepoaan lainkaan.

Uusilla, kiristyneillä vaatimuksilla tulee väistämättä olemaan kustannustasoa nostava vaikutus lähitulevaisuudessa.