open/close

Uudet SOLAS-/VGM-määräykset

Konttipunnituksen tarkennetut SOLAS- / VGM-määräykset astuvat voimaan 1.7.2016

SOLAS VGM määräykset 2016 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tarkennetut SOLAS-määräykset uudistuvat tarkoituksenaan meriturvallisuuden paraneminen. Uudistuneet SOLAS-määräykset astuvat voimaan 1.7.2016 samanaikaisesti kaikkialla maailmassa, ja ne vaikuttavat kuljetusketjun kaikkiin kuljetusosapuoliin (laivaaja, huolitsija, laivameklari, satama, satamaoperaattori, varustamo, aluksen päällikkö ja valvontaviranomainen).

SOLAS-yleissopimuksen säännön mukaan laivaajan tulee ilmoittaa kontin vahvistettu bruttomassa (VGM = Verified Gross Mass) kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen. Mikäli kontilla ei ole VGM -tietoa, konttia ei saa lastata alukseen –  ”NO VGM = NO LOADING”.

Kontin bruttomassan (VGM) vahvistamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

  1. punnitseminen sertifioidulla (tyyppihyväksytyllä) konttivaa’alla tai
  2. summaamalla lähetyksen bruttopaino, tuenta- ja pakkausmateriaalit sekä kontin taarapaino yhteen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä menetelmällä.

DSV toimii VGM-tietojen välittäjänä varustamoiden suuntaan. Täysien konttien (FCL) osalta laivaajien tulee toimittaa VGM-tieto DSV:lle kirjallisesti riippumatta siitä, kummalla edellä mainituista menetelmistä bruttomassa on vahvistettu. Mikäli laivaajalla ei itsellään ole mahdollisuutta vahvistaa bruttopainoa, DSV voi järjestää vientikontin punnituspalvelun satamassa konttikohtaista punnitusmaksua vastaan. Kappaletavaralähetyksissä (LCL) laivaajan tulee vahvistaa lähetyksen kollien painot DSV:lle kauppalaskulla tai pakkauslistalla. Mikäli LCL-kollien painot eivät ole lähettäjän tiedossa, DSV voi järjestää yksittäisten kollien punnituspalvelun kappaletavaraterminaalissa kollikohtaista punnitusmaksua maksaan.

Huomioittehan myös, että mahdolliset punnituspalvelut tulee aina tilata etukäteen ennen kontin tai lähetyksen noutoa. Jälkikäteen tilatuista tai vasta satamassa järjestetyistä punnituksista veloitetaan normaalien punnitusmaksujen lisäksi erilaiset satamaoperaattoreiden siirto-, käsittely- yms. lisäkulut.

SOLAS-sopimuksen perusteella varustamo ja terminaalioperaattori eivät saa lastata konttia laivaan, mikäli VGM puuttuu. Tästä voi aiheutua laivaajalle taloudellisia ja toiminnallisia seuraamuksia, kuten lähetysten myöhästymisiä ja lisäkustannuksia. Seurauksena voi olla myös uudelleenpakkauskuluja, asiakirjojen muuttamisesta aiheutuvia hallinnollisia kuluja, seisontamaksuja, aluksessa käyttämättä jääneen konttipaikan rahtikuluja jne. Mahdolliset ylimääräiset kulut veloitetaan näissä tapauksissa laivaajalta erillisen ilmoituksen mukaan.

Lue aiheesta lisää:
DSV Air & Sean englanninkielinen tiedote SOLAS / VGM määräyksistä ja prosesseista
Trafin sivuilta