open/close

Stevecon ahtaajien työnseisaus Helsingissä ja Kotkassa

Satamaoperaattori Stevecon ahtaajat ovat aloittaneet noin vuorokauden mittaisen työnseisauksen. Taustalla on työnantajan ja työntekijöiden välinen kiista lomautusten tasapuolisuudesta.

Ilmoituksen mukaan Helsingin satamassa Stevecon Vuosaaren terminaalin toiminnot ovat pysähdyksissä lauantai-aamuun 14.11.2015 klo 06:00 ja Kotkan satamassa Stevecon Hietasen ja Mussalon terminaalit pysyvät suljettuina lauantai-iltapäivään 14.11.2015. Käytännössä lakko lamauttaa Stevecon terminaalien toiminnan kokonaan.

Näillä näkymin em. työnseisaukset eivät vaikuta DSV:n maantieliikenteisiin.

Tarkempia lisätietoja meriliikenteisiin aiheutuvista viivästyksistä saatte DSV Air & Sea -yhteyshenkilöiltänne.