open/close

EKAER-numero Unkarin tuonti- ja vientilähetyksiin

Unkarin parlamentti on viime vuoden lopulla hyväksynyt lisäsäädöksen, jolla veroviranomaisille on 1.1.2015 alkaen myönnetty oikeus kerätä tietoja Unkarin sähköisestä kaupan ja kuljetusten seurantajärjestelmästä, EKAERista (the Electronic Trade and Transport Control System).

EKAERilla seurataan maanteitse kuljetettavia lähetyksiä Euroopan yhteisön sisäkaupassa, ja sen tarkoituksena on minimoida arvonlisäveroihin liittyviä huijauksia. Uusi säädös velvoittaa unkarilaiset alv-velvolliset yritykset raportoimaan sekä tuonti- että vientilähetyksensä EKAER-järjestelmään jo ennen kuljetusta. Raportointivelvollisuus riippuu lähetyksen nimikkeistä, koosta ja arvosta. Lisätietoa aiheesta: www.fi.dsv.com ja www.ekaer.hu.

On aina kuljetuksen tilaajan vastuulla ilmoittaa DSV:lle, tarvitseeko lähetys (tuote/arvo) EKAER-numeron. Samoin on kuljetuksen tilaajan vastuulla ilmoittaa EKAER-numero DSV:lle kuljetustilausta tehdessään, mikäli lähetys sellaisen tarvitsee. Vientilähetyksen ollessa kyseessä Suomen DSV ilmoittaa ko. numeron Unkarin DSV:lle, joka puolestaan on yhteydessä lähetyksen vastaanottajaan. Näisä ilmoituksista DSV veloittaa rahdin maksajalta EUR 5,00 / EKAER-numero.

Tunnistenumero on 15 merkkiä pitkä. Sen ensimmäinen kirjain on iso E ja seuraavat kaksi merkkiä vastaavat vuosilukua eli esimerkiksi E15012345678910.

Jos DSV:lle ei ilmoiteta EKAER-tunnistenumeroa, oletamme, ettei lähetys sitä myöskään tarvitse. Mikäli unkarilainen tuoja tai viejä ilmoittaa, ettei lähetys tarvitse EKAER-rekisteröintiä, merkitsemme asiakirjoihin "EKAER not needed“.

Jos lähetyksellä ei ole tunnistenumeroa, vaikka se olisi pitänyt rekisteröidä EKAER-järjestelmään, lähetys pysähtyy terminaaliin ja sen toimittaminen vastaanottajalle viivästyy. Samalla aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, jotka DSV laskuttaa rahdin maksajalta. Numeron puuttuminen aiheuttaa myös tavaran vastaanottajalle sanktioita.

EKAER-tunnistenumero on ilmoitettava kuljetustilausta tehtäessä kaikkiin Suomesta Unkariin lähteviin kuljetuksiin maanantaista 20.4.2015 lähtien.

Liikennehenkilöstömme antaa mielellään lisätietoja tarvittaessa.

Liikenneosastojen yhteystiedot