open/close

Uusi rikkidirektiivi voimaan 1.1.2015

Uusi rikkidirektiivi (IMO MARPOL ANNEX VI) tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Direktiivin mukaisesti rahtikuljetusten polttoaineen rikkipitoisuus tulee saada pienennettyä 0,1 %:n tasolle nykyisestä 1,0 %:n tasosta.

Direktiivi kattaa kaiken merirahdin Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin alueella (nk. SECA-alue). Alue on merkitty oheiseen karttaan. 

Ratkaisuja rikkipäästöjen rajoittamiseksi

Laivayhtiöt työskentelevät nyt rajoittaakseen rikkipäästöt hyväksytylle tasolle direktiivin vaikutusalueella. Seuraavista vaihtoehdoista on keskusteltu:
- vaihto huomattavasti kalliimpaan, mutta puhtaampaan matalarikkiseen dieseliin,
- rikkipesurien asentaminen alusten piippuihin,
- alusten korvaaminen uusilla, korvaavia polttoaineita kuten nesteytettyä maakaasua LNG:tä tai metanolia käyttäviin aluksiin.

Vaikutus kuljetuskustannuksiin

Riippumatta ratkaisusta, direktiivi tulee vaikuttamaan koko kuljetusketjuun aiheuttaen kustannusten nousua. Tällä hetkellä näyttää siltä, että useat laivayhtiöt tulevat valitsemaan edellä mainituista vaihtoehdoista matalarikkisen dieselin käyttöönoton. Se taas väistämättä johtaa polttoainelisän korotukseen.


Yksityiskohtaisempaa tietoa rikkidirektiivin vaikutuksista saatte omalta yhteyshenkilöltänne DSV:llä. Lisää infoa voi lukea myös täältä.