open/close

DSV Solutions tehostaa prosesseja

Suomen DSV Solutionsissa on viime kesästä lähtien hyödynnetty Lean Six Sigma -työkalua prosessien laadun parantamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi. Six Sigma on menetelmä, jossa yhdistyy prosessi- ja tuoteosaaminen, ammattitaito ja tiede.

Six Sigma on uuden sukupolven johtamis- ja laatumenetelmä, joka integroi yhteen liiketoiminnan tuloksen, tuotteen sekä tuotanto- ja palveluprosessit. Six Sigmassa hyödynnetään tehokkaasti ihmisten innovatiivisuutta, tilastotekniikkaa ja nykyaikaista tietoteknologiaa, joka luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja laatuongelmien ratkaisuun.

Six Sigma on kehitetty Yhdysvalloissa 1980-luvun alussa. DSV Solutionsille järjestelmä räätälöitiin Hollannissa, josta tietotaitoa levitetään nyt muihin maihin. Suomen DSV Solutionsilla Sigma-projekteista vastaa Sami Yli-Hakula. Suomen projekteissa tavoitteena on tehostaa keräilyprosesseja sekä löytää säästöjä, joista osa kanavoituu suoraan asiakkaalle. Asiakkaalle projektit näkyvät myös työn laadun paranemisena.

DSV Sigma -projekteissa kohteena olevasta prosessista pyritään löytämään oleellisimmat virheet ja ratkaisemaan niitä yksi kerrallaan. Tyypillisesti yksi projekti kestää laajuudesta riippuen 3 - 6 kuukautta. "Faktat todetaan matemaattisesti, niitä ei ryhdytä veikkaamaan", Sami Yli-Hakula keroo.

Lisäinfoa Six Sigma -menetelmästä löytyy esim. Wikipediasta.