open/close

Koronavirus COVID-19

Tällä sivulla seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja vaikutuksia toimintaamme.

Koronaviruspandemia jatkaa edelleen leviämistään, vaikka Suomen tilanne onkin tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Pandemian vaikutukset tuntuvat edelleen erityisesti talouselämän eri osa-alueilla ja erilaiset liikenne- yms. rajoitukset vaihtelevat tilanteen mukaan eri puolilla maailmaa. 

Seuraamme DSV:llä edelleen aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä ja pyrimme kaikin tavoin vähentämään pandemian mahdollisia vaikutuksia asiakkaiden toimitusketjuihin ja toimintoihin. Päivitämme tämän sivuston tietoja aina tilanteiden oleellisesti muuttuessa.

Tutustu DSV Groupin koronavirus-sivustoon (englanniksi)

Vaikutukset maantiekuljetuksiin

Vaikka maat ovatkin alkaneet purkaa rajoituksia pikku hiljaa, edelleen on logistisia pullonkauloja, jotka aiheuttavat viivästyksiä ja lähetysten ruuhkautumista. 

Rajatarkastukset on edelleen voimassa osassa Euroopan maista.  Rajanylityspaikkojen mahdolliset kuljettajatarkastukset sekä maiden sisäiset liikennerajoitukset ruuhkauttavat ja hidastavat rahdin liikkumista. Erilaisten turvajärjestelyjen vuoksi kuljetusyksiköiden lastaus ja purku vievät usein huomattavasti normaalia enemmän aikaa, ja lähetyksiä joudutaan siirtelemään varastoihin tavanomaista useammin. 

Pyydämme asiakkaitamme varmistamaan ennen kuljetustilauksen tekoa lähettäjien ja/tai vastaanottajien mahdolliset aukiolojen rajoitukset. Tämä sujuvoittaa rahdin kulkua sekä auttaa välttymään lisäkustannuksilta.

Maantiekuljetusten tilanne 18.9.2020

Vaikka korotatilanne muuttuu jatkuvasti, tilanne kuljetusten osalta on pysynyt ennallaan. Useassa Euroopan maassa rajoituksia on purettu ja toiminta lähtenyt liikkeelle. Tartuntojen lisääntyminen on kuitenkin palauttanut rajoituksia joihinkin maihin. Päivitämme tietoa lauttaliikenteen, rajatarkastusten ja maakohtaisten rajoitusten osalta aina tilanteiden muuttuessa.

Lauttaliikenne 

Lauttaliikenne Helsingin ja Tukholman välillä on edelleen pysähdyksissä. Turku-Tukholma-reitillä lautat liikennöivät normaaliaikataulujen mukaisesti.

Lauttaliikenne Tallinnan ja Helsingin välillä toimii normaalisti.

Iso-Britannian ja Irlannin liikenteen reititys on haasteellista poistuneiden ja muuttuneiden laivareittien johdosta. Muut käytössä olevat reititykset ovat ruuhkautuneet ja vaihtoehtireititysten lisäkustannuksista sovitaan erikseen. Suomi-Saksa -reitillä laivakapasiteetti on riittävä, mutta kuljettajien kapasiteetti rajallinen. 

Rajatarkastukset

EU-maat ovat purkaneet rajoituksia 15.6.2020 alkaen. Rajatarkastukset saattavat edelleen aiheuttaa viiveitä kuljetuksiin.

Maakohtaisia kuljetusrajoituksia

Suurin osa Euroopan maista on purkanut rajoituksiaan ja avannut rajojaan rahtiliikenteen lisäksi myös matkustamiselle. 

Iso-Britannian ja Irlannin kuljetusten normaali reititys ei ole mahdollinen, joten erillinen rahtilisä on otettu käyttöön kattamaan poikkeusreitityksestä aiheutuvaa lisäkustannusta.

Euroopan terminaaliverkosto on ruuhkautunut osan vastaanottajista ollessa kiinni. Tilanne on johtanut siihen, että tavara palautetaan lähtömaahan, jos toimitus ei ole mahdollinen. Asiakkaan tulee aina etukäteen varmistaa, pystyykö ulkomainen vastaanottaja ottamaan tavaraa vastaan tai pystyykö ulkomainen lähettäjä lähettämään tavaraa.

Vaikutukset lento- ja merikuljetuksiin

Vaikka koronaviruspandemian leviämiseksi määrättyjä liikkumisrajoituksia on jo alettu purkaa useissa maissa, on tilanne edelleen haastava erityisesti niissä Euroopan ulkopuolisissa maissa, joissa pandemiaa ei ole toistaiseksi saatu hallintaan tai koronatapausten määrä on kääntynyt uudelleen kasvuun.

Viranomaismääräysten vaikutukset heijastuvat vaihtelevasti paikallisten infrastruktuurien toimintaan ja rajoituksista johtuvat viivästykset satamissa ja lentokentillä ovat mahdollisia. Mikäli lähetyksiä ei pystytä noutamaan ja toimittamaan normaalisti tai niitä joudutaan välivarastoimaan, on syytä varautua myös yllättäviin varastointikustannuksiin, jotka useimmiten lankeavat kuljetustilauksen tehneen osapuolen vastuulle.

Suosittelemme edelleen kommunikoimaan tiiviisti omien tavarantoimittajien ja/tai vastaanottajien kanssa varmistaaksenne paikallisten olosuhteiden vaikutukset lähetystenne noutoihin ja jakeluihin. Mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttamista lisäkustannuksista kannattaa myös pyrkiä sopimaan jo etukäteen.

Ajankohtaista tietoa eri DSV-maiden sekä lentokenttien ja satamien operatiivisesta tilanteesta löytyy DSV Panalpina Groupin globaalilta sivustolta:

Yhteenveto eri DSV-maiden operatiivisesta tilanteesta
Interaktiivinen kartta eri maiden pandemiatilanteesta

Vaihtoehtoja ”perinteiselle” lento- ja merirahdille

Globaalisti lentorahtikapasiteettia on tarjolla edelleen rajoitetusti, vaikkakin lentoyhtiöt ovat vähitellen palaamassa säännöllisempiin aikatauluihin. Koska suoria yhteyksiä on tarjolla vain rajallisesti, lähetyksiä voidaan edelleen reitittää DSV Gateway -konseptia hyödyntäen. DSV Gatewayt tarjoavat mahdollisuuden kuljettaa niin vienti- kuin tuontilähetyksiä Keski-Euroopan kautta DSV:n oman rahtikoneverkoston avulla. Lisäksi mm. Air-Sea -yhdistelmäkuljetukset tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja; lähetyksiä voidaan esimerkiksi lennättää Singaporeen ja reitittää sieltä edelleen meritse Oseaniaan.

Merirahdin osalta piristynyt kysyntä on joidenkin liikenteiden osalta johtanut siihen, että laivatilasta saattaa tietyillä reiteillä olla ajoittain jopa pulaa ja rahtihinnat ovat olleet nousussa. Kiinan ja Euroopan välisen junarahdin kysyntä on myös kasvanut niin tuonnissa kuin viennissäkin. Vaikka säännöllisiä junavuoroja on lisätty, kannattaa junarahdinkin kuljetustilaukset tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

DSV pyrkii parhaansa mukaan minimoimaan poikkeuksellisen markkinatilanteen aiheuttamat haasteet asiakkaidemme toimitusketjuihin ja henkilökuntamme auttaa tarvittaessa selvittämään juuri sinun lähetyksellesi sopivimman vaihtoehdon:

Seuraa lähetyksiäsi verkossa

Hallinnoi kuljetuksiasi nopeasti ja vaivattomasti verkossa. Voit sekä tilata kaikki maantie-, meri- ja lentokuljetuksesi että seurata lähetyksiäsi myDSV-asiakasportaalin kautta (vaatii tunnukset). myDSV palvelee DSV Air & Sea- ja Road-asiakkaita kuljetusmuodosta riippumatta. 

myDSV Track & Trace -palvelun kautta asiakkaamme voivat tarkastella lähetystietoja myös ilman kirjautumista lähetystunnuksen perusteella. Palvelusta näet, missä vaiheessa kuljetustilauksesi toteutus on parhaillaan ja milloin sen arvioidaan saapuvan perille.

Seuraa lähetyksiäsi myDSV track&trace -palvelussa

Tarkat ohjeet henkilöstölle ja kuljetusliikkeille

Olemme ottaneet käyttöön varotoimenpiteitä WHO:n suositusten mukaisesti. Sekä henkilöstölle että tavarantoimittajille on annettu tietoa muun muassa hyvän käsihygienian pitämisestä, käsihuuhteen käytöstä ja riittävien etäisyyksien pitämisestä.

Henkilöstö
Turvataksemme sekä oman henkilökuntamme että asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme hyvinvoinnin, olemme implementoineet useita käytäntöjä, joista on tiedotettu koko henkilökunnallemme. Jatkossa pyrimme osallistumaan kaikkiin kokouksiin ja palavereihin etäyhteyksiä hyväksi käyttäen. Samoin tapaamiset omissa tiloissamme tulemme rajoittamaan vain aivan välttämättömimpiin.

Tiloissamme mahdollisesti vierailevia pyydämme jatkossa täyttämään terveysilmoituslomakkeen. Toistaiseksi myös kaikki työhön liittyvä matkustaminen ulkomaille on henkilökunnaltamme pääsääntöisesti kielletty, ja suosimme mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyä. Käsi- ja yleishygieniaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja siihen liittyvät ohjeet on jaettu kaikille niin sähköpostitse kuin intranetin välityksellä.

Autoilijat ja kuljettajat
Olemme ohjeistaneet alihankkijoinamme toimivia kuljetusliikkeitä ottamaan käyttöön seuraavia varotoimia koronavirusepidemian aikana:

  • Kuljetusliikkeiden on varmistettava, ettei kuljettaja ole vieraillut riskialueeksi luokitetulla alueella viimeisen 14 vuorokauden aikana.
  • Kuljettajilla ei saa esiintyä oireita, jotka antaisivat syyn olettaa COVID-19-tartuntaa.
  • Kuljettajilla on oltava mukanaan käsihuuhdetta ja suojahanskoja, ja heidän on noudatettava ohjeita koskien hyvää hygieniaa.
  • Kuljetusliikkeiden on ohjeistettava kuljettajia toimimaan tilanteessa, jossa he saavat oireita ajovuoron aikana.
  • Noutaessaan ja toimittaessaan tavaroita asiakkaan tiloissa, kuljettajan on oltava tietoinen ohjeista ja vaatimuksista, jotka asiakas on asettanut, ja noudatettava niitä. Epävarmoissa tilanteissa kuljettajaa on ohjeistettu pyytämään lisäohjeita purku-/lastauspaikalta.
  • DSV antaa tarvittaessa lähetyskohtaisia erityisneuvoja esimerkiksi kuormatilan puhtauden suhteen.

Purku/lastaus DSV:n terminaaleissa ja varastoissa

  • Saavuttaessa DSV:n omaan terminaaliin tai varastoon, on terminaali-/varastotoimistossa asioitava niin harvoin kuin mahdollista. Kuljettajan on toimittava saatujen ohjeiden mukaan ja odotettava autossa käsittelyn ajan. Kuljettajat odottavat purku-/lastausajan autossa. CMR-kuittauksia ei tehdä epidemian aikana.
  • Kuljettajan on vahvistettava, että hän voi hyvin eikä hänellä ole kuumetta. Välittömästi saapumisensa jälkeen kuljettajan on pestävä/puhdistettava kätensä noudattaen DSV:n ohjeita käsihygieniaan liittyen.
  • Ellei muuta ole ohjeistettu, on kuljettajan pysyttävä hytissään koko purku-/lastaustoimenpiteen ajan. Tällaisissa tilanteissa on kuljettajan kuitenkin välittömästi lastauksen jälkeen tarkistettava, että kuorma on hyvin sidottu, ja tarvittaessa sitoa kuorma.
  • Jos lastaus tai purku vaatii kuljettajan valvontaa, on hänen oltava määrätyssä paikassa ja vähintään kahden metrin päässä DSV:n henkilöstöstä ja muista ihmisistä.

Vierailut DSV:n toimipisteissä ja terminaaleissa

Epidemian aikana vierailuja toimitiloissamme on vältettävä, mikäli se ei ole aivan välttämätöntä. Kaikissa DSV:n toimistoissa, terminaaleissa ja varastoissa vierailijoiden on ilmoitettava ja todistettava, että he eivät ole olleet riskialueilla viimeisen 14 päivän aikana. Tiloissamme mahdollisesti vierailevia pyydämme jatkossa täyttämään terveysilmoituslomakkeen.

Riskialueiden tarkka seuranta

DSV seuraa tiiviisti alueita, jotka luokitellaan riskialueiksi ja toteuttaa kuljetus-, lastaus- ja purkutoimenpiteet suhteessa vaatimuksiin ja olemassa oleviin riskeihin.

Lue myös uutisiamme aiheesta