open/close

Koronavirus COVID-19

Tällä sivulla seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja vaikutuksia toimintaamme.

Koronaviruspandemia jatkaa edelleen leviämistään, vaikka Suomen tilanne onkin tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Pandemian vaikutukset tuntuvat edelleen erityisesti talouselämän eri osa-alueilla ja erilaiset liikenne- yms. rajoitukset vaihtelevat tilanteen mukaan eri puolilla maailmaa. 

Seuraamme DSV:llä edelleen aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä ja pyrimme kaikin tavoin vähentämään pandemian mahdollisia vaikutuksia asiakkaiden toimitusketjuihin ja toimintoihin. Päivitämme tämän sivuston tietoja aina tilanteiden oleellisesti muuttuessa.

Tutustu DSV Groupin koronavirus-sivustoon (englanniksi)

Vaikutukset maantiekuljetuksiin

Vaikka maat ovatkin alkaneet purkaa rajoituksia pikku hiljaa, edelleen on logistisia pullonkauloja, jotka aiheuttavat viivästyksiä ja lähetysten ruuhkautumista. 

Pyydämme asiakkaitamme varmistamaan ennen kuljetustilauksen tekoa lähettäjien ja/tai vastaanottajien mahdolliset aukiolojen rajoitukset. Tämä sujuvoittaa rahdin kulkua sekä auttaa välttymään lisäkustannuksilta.

DSV:llä on korona-tilanteen takia monissa Euroopan maissa terminaalikapasiteetti täynnä. Lähtökohtaisesti emme pysty tarjoamaan väliaikaista varastotilaa kohdemaissa, jos lähetyksen vastaanottaja on kiinni tai muuten estynyt vastaanottamaan lähetystänne. Mikäli tavaran omistaja ei pysty meille osoittamaan välittömästi vaihtoehtoista toimitusosoitetta, lähetys palautuu lähettäjälle takaisin ja kustannusvastuu määräytyy Incoterms-ehdon mukaisesti. Eli esim. CPT-, DAP- jne. vientilähetyksessä viejä vastaa myös lähetyksen palautumisesta aiheutuneista kuluista.

Rajatarkastukset on edelleen voimassa osassa Euroopan maista.  Rajanylityspaikkojen mahdolliset kuljettajatarkastukset sekä maiden sisäiset liikennerajoitukset ruuhkauttavat ja hidastavat rahdin liikkumista. Erilaisten turvajärjestelyjen vuoksi kuljetusyksiköiden lastaus ja purku vievät usein huomattavasti normaalia enemmän aikaa, ja lähetyksiä joudutaan siirtelemään varastoihin tavanomaista useammin. 

Maantiekuljetusten tilanne 15.2.2021

Koronapandemian 2. aalto on iskenyt Eurooppaan voimakkaasti ja joitain alueita on ns. lockdown-tilassa. Koronavirusmuunnoksen leviäminen vaikeuttanut tilannetta entisestään. DSV pyrkii kuitenkin takaamaan, että toiminta on mahdollisimman normaalia, mutta poikkeusajalla on toki vaikutuksia. Päivitämme tietoa lauttaliikenteen, rajatarkastusten ja maakohtaisten rajoitusten osalta aina tilanteiden muuttuessa.

Lauttaliikenne 

Lauttaliikenne Helsingin ja Tukholman välillä on edelleen pysähdyksissä. Turku-Tukholma-reitillä Viking Grace siirtyikorjaustelakalle ja M/S Gabriella korvasi sen 23.11.20 lähtien. Viking Gracen korjaustöiden aikana Turun ja Tukholman välisessä liikenteessä on nyt normaalia vähemmän kapasiteettia käytössä. Lautat liikennöivät normaaliaikataulujen mukaisesti.

Lauttaliikenne Tallinnan ja Helsingin välillä toimii normaalisti.

Iso-Britannian ja Irlannin liikenteen reititys on haasteellista poistuneiden ja muuttuneiden laivareittien johdosta. Muut käytössä olevat reititykset ovat ruuhkautuneet ja vaihtoehtireititysten lisäkustannuksista sovitaan erikseen. Suomi-Saksa -reitillä laivakapasiteetti on riittävä, mutta kuljettajien kapasiteetti rajallinen. 

Rajatarkastukset

Rajatarkastuksia on otettu käyttöön monissa maissa ja ne saattavat aiheuttaa viiveitä kuljetuksiin.

Maakohtaisia kuljetusrajoituksia

Toimistohenkilökunta on monessa maassa pääosin kotikonttoreilla, mutta terminaali- ja jakelutoiminta pyritään ylläpitämään mahdollisimman normaalilla tasolla. Ajoneuvojen ja kuljettajien tarkastuksia on lisätty monissa maissa, mikä saattaa aiheuttaa viiveitä kuljetuksiin.

Euroopan terminaaliverkosto on ruuhkautunut osan vastaanottajista ollessa kiinni. Asiakkaan tulee aina etukäteen varmistaa, pystyykö ulkomainen vastaanottaja ottamaan tavaraa vastaan tai pystyykö ulkomainen lähettäjä lähettämään tavaraa. Lähtökohtaisesti emme pysty tarjoamaan väliaikaista varastotilaa kohdemaissa, jos lähetyksen vastaanottaja on kiinni tai muuten estynyt vastaanottamaan lähetystänne. Mikäli tavaran omistaja ei pysty meille osoittamaan välittömästi vaihtoehtoista toimitusosoitetta, lähetys palautuu lähettäjälle takaisin ja kustannusvastuu määräytyy Incoterms-ehdon mukaisesti.

 • Itävallassa ja Italiassa on voimassa tiukat koronarajoitukset. Tirolin aluejulistettiin 14.2. muuntovirusalueeksi eikä läpiajo Italiaan tai Saksaan ei onnistu ilman kuljettajan negatiivista koronatestiä. Tämä hidastaa kuljetuksia sekä Italiaan/Italiasta että Itävaltaan/Itavallasta ja viiveet ovat mahdollisia. 
 • Latviassa on 15.2.2021 alkaen voimassa uusi laki, joka määrää koronatestiin jokaisen kuljettajan, joka on ollut ulkomailla 72 tuntia tai tulee olemaan Latviassa 72 tuntia. Tämä saattaa vaikuttaa kuljetusaikoihin ja viiveet voivat olla mahdollisia.
 • Iso-Britannia on edelleen lockdown-tilassa ja tiukat rajoitukset ovat voimassa myös helmikuussa. Tilanne on nyt eskaloitunut myös muuntunen koronavirukasen takia, mutta irtoperäliikenne liikkuu edelleen uusista rajoituksista huolimatta. Iso-Britannian ja Irlannin kuljetusten normaali reititys ei ole mahdollinen, joten erillinen rahtilisä on otettu käyttöön kattamaan poikkeusreitityksestä aiheutuvaa lisäkustannusta. Tällä hetkellä kalusto- ja vetosaatavuus on rajallista, ja lautat UK:n / UK:sta ovat täynnä ja kuljetusajat pitkittyvät. Teemme parhaamme minimoidaksemme vaikutukset, mutta kokonaan emme pysty niitä eliminoimaan.

  Ison-Britannian ja Irlannin liikenteeseen vaikuttaa myös Brexit-siirtymäajan umpeutuminen, minkä vuoksi kuljetettavat määrät ovat moninkertaistuneet aiheuttaen pullonkauloja perien vedoissa, terminaaleissa, lauttaliikenteessä sekä jakeluverkostoissa. 1.1.2021 alkaen Irlannin lähetysten yhteydessä tehdään passitus. Yhteisöpassin lisäksi DSV tekee lähetyskohtaisen turvasanoman sekä saapumis- ja poistumisilmoituksen Irlannin merellä. Passituksesta veloitetaan nk. Transit Fee.

 • Tanskassa on voimassa tiukat koronarajoitukset. Asiakkaan tulee etukäteen varmistaa, pystyykö ulkomainen vastaanottaja ottamaan tavaraa vastaan tai pystyykö ulkomainen lähettäjä lähettämään tavaraa. Myös Baltian maissa rajoitukset ovat tiukentuneet, mutta toistaiseksi DSV:n toiminta jatkuu normaalisti.
 • Espanjassa on voimassa tiukat koronarajoitukset. Lisäksi Espanjassa lumimyrsky on vaikeuttanut liikennettä ja tilanne on erityisen hankala Madridin alueella. Viiveet ovat mahdollisia koko Espanjan alueella. Tutustu Espanjan aluekarttaan.
 • Ranskassa koronatilanne on edelleen vakava ja voimassa on tiukkoja rajoituksia. Kuljettajilla on oltava mukanaan todistus, joka antaa mahdollisuuden liikkua ulkonaliikkumiskiellon aikana. Kuljettajien ja ajoneuvojen tarkastukset saattavat aiheuttaa viiveitä kuljetuksiin.

 • Rajoituksia ja turvatoimia on kiristetty myös Belgiassa. Kuljettajien on täytettävä todistus, joka vapauttaa heidät rajoituksista. Kuljettajien ja ajoneuvojen tarkastukset saattavat aiheuttaa viiveitä kuljetuksiin. 

Vaikutukset lento- ja merikuljetuksiin

Vaikka koronaviruspandemian leviämiseksi määrättyjä liikkumisrajoituksia on jo alettu purkaa useissa maissa, on tilanne edelleen haastava erityisesti niissä Euroopan ulkopuolisissa maissa, joissa pandemiaa ei ole toistaiseksi saatu hallintaan tai koronatapausten määrä on kääntynyt uudelleen kasvuun.

Viranomaismääräysten vaikutukset heijastuvat vaihtelevasti paikallisten infrastruktuurien toimintaan ja rajoituksista johtuvat viivästykset satamissa ja lentokentillä ovat mahdollisia. Mikäli lähetyksiä ei pystytä noutamaan ja toimittamaan normaalisti tai niitä joudutaan välivarastoimaan, on syytä varautua myös yllättäviin varastointikustannuksiin, jotka useimmiten lankeavat kuljetustilauksen tehneen osapuolen vastuulle.

Suosittelemme edelleen kommunikoimaan tiiviisti omien tavarantoimittajien ja/tai vastaanottajien kanssa varmistaaksenne paikallisten olosuhteiden vaikutukset lähetystenne noutoihin ja jakeluihin. Mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttamista lisäkustannuksista kannattaa myös pyrkiä sopimaan jo etukäteen.

Ajankohtaista tietoa eri DSV-maiden sekä lentokenttien ja satamien operatiivisesta tilanteesta löytyy DSV Panalpina Groupin globaalilta sivustolta:

Eri DSV-maiden paikalliset tilannekatsaukset
Interaktiivinen kartta eri maiden pandemiatilanteesta

Vaihtoehtoja ”perinteiselle” lento- ja merirahdille

Globaalisti lentorahtikapasiteettia on tarjolla edelleen rajoitetusti, vaikkakin lentoyhtiöt ovat vähitellen palaamassa säännöllisempiin aikatauluihin. Koska suoria yhteyksiä on tarjolla vain rajallisesti, lähetyksiä voidaan edelleen reitittää DSV Gateway -konseptia hyödyntäen. DSV Gatewayt tarjoavat mahdollisuuden kuljettaa niin vienti- kuin tuontilähetyksiä Keski-Euroopan kautta DSV:n oman rahtikoneverkoston avulla. Lisäksi mm. Air-Sea -yhdistelmäkuljetukset tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja; lähetyksiä voidaan esimerkiksi lennättää Singaporeen ja reitittää sieltä edelleen meritse Oseaniaan.

Merirahdin osalta piristynyt kysyntä on joidenkin liikenteiden osalta johtanut siihen, että laivatilasta saattaa tietyillä reiteillä olla ajoittain jopa pulaa ja rahtihinnat ovat olleet nousussa. Kiinan ja Euroopan välisen junarahdin kysyntä on myös kasvanut niin tuonnissa kuin viennissäkin. Vaikka säännöllisiä junavuoroja on lisätty, kannattaa junarahdinkin kuljetustilaukset tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

DSV pyrkii parhaansa mukaan minimoimaan poikkeuksellisen markkinatilanteen aiheuttamat haasteet asiakkaidemme toimitusketjuihin ja henkilökuntamme auttaa tarvittaessa selvittämään juuri sinun lähetyksellesi sopivimman vaihtoehdon:

Seuraa lähetyksiäsi verkossa

Hallinnoi kuljetuksiasi nopeasti ja vaivattomasti verkossa. Voit sekä tilata kaikki maantie-, meri- ja lentokuljetuksesi että seurata lähetyksiäsi myDSV-asiakasportaalin kautta (vaatii tunnukset). myDSV palvelee DSV Air & Sea- ja Road-asiakkaita kuljetusmuodosta riippumatta. 

myDSV Track & Trace -palvelun kautta asiakkaamme voivat tarkastella lähetystietoja myös ilman kirjautumista lähetystunnuksen perusteella. Palvelusta näet, missä vaiheessa kuljetustilauksesi toteutus on parhaillaan ja milloin sen arvioidaan saapuvan perille.

Seuraa lähetyksiäsi myDSV track&trace -palvelussa

Tarkat ohjeet henkilöstölle ja kuljetusliikkeille

Olemme ottaneet käyttöön varotoimenpiteitä WHO:n suositusten mukaisesti. Sekä henkilöstölle että tavarantoimittajille on annettu tietoa muun muassa hyvän käsihygienian pitämisestä, käsihuuhteen käytöstä ja riittävien etäisyyksien pitämisestä.

Henkilöstö
Turvataksemme sekä oman henkilökuntamme että asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme hyvinvoinnin, olemme implementoineet useita käytäntöjä, joista on tiedotettu koko henkilökunnallemme. Jatkossa pyrimme osallistumaan kaikkiin kokouksiin ja palavereihin etäyhteyksiä hyväksi käyttäen. Samoin tapaamiset omissa tiloissamme on rajoitettu vain aivan välttämättömimpiin. Maskin käyttö on toimistotiloissa pakollista.

Tiloissamme mahdollisesti vierailevia pyydämme jatkossa täyttämään terveysilmoituslomakkeen. Kasvoaskin käyttö toimitiloissamme on pakollista. Toistaiseksi myös kaikki työhön liittyvä matkustaminen ulkomaille on henkilökunnaltamme pääsääntöisesti kielletty, ja suosimme mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyä. Käsi- ja yleishygieniaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja siihen liittyvät ohjeet on jaettu kaikille niin sähköpostitse kuin intranetin välityksellä.

Autoilijat ja kuljettajat
Olemme ohjeistaneet alihankkijoinamme toimivia kuljetusliikkeitä ottamaan käyttöön seuraavia varotoimia koronavirusepidemian aikana:

 • Kuljetusliikkeiden on varmistettava, ettei kuljettaja ole vieraillut riskialueeksi luokitetulla alueella viimeisen 14 vuorokauden aikana.
 • Kuljettajilla ei saa esiintyä oireita, jotka antaisivat syyn olettaa COVID-19-tartuntaa.
 • Kuljettajilla on oltava mukanaan käsihuuhdetta ja suojahanskoja, ja heidän on noudatettava ohjeita koskien hyvää hygieniaa.
 • Kuljetusliikkeiden on ohjeistettava kuljettajia toimimaan tilanteessa, jossa he saavat oireita ajovuoron aikana.
 • Noutaessaan ja toimittaessaan tavaroita asiakkaan tiloissa, kuljettajan on oltava tietoinen ohjeista ja vaatimuksista, jotka asiakas on asettanut, ja noudatettava niitä. Epävarmoissa tilanteissa kuljettajaa on ohjeistettu pyytämään lisäohjeita purku-/lastauspaikalta.
 • DSV antaa tarvittaessa lähetyskohtaisia erityisneuvoja esimerkiksi kuormatilan puhtauden suhteen.

Purku/lastaus DSV:n terminaaleissa ja varastoissa

 • Saavuttaessa DSV:n omaan terminaaliin tai varastoon, on terminaali-/varastotoimistossa asioitava niin harvoin kuin mahdollista. Kuljettajan on toimittava saatujen ohjeiden mukaan ja odotettava autossa käsittelyn ajan. Kuljettajat odottavat purku-/lastausajan autossa. CMR-kuittauksia ei tehdä epidemian aikana.
 • Kuljettajan on vahvistettava, että hän voi hyvin eikä hänellä ole kuumetta. Välittömästi saapumisensa jälkeen kuljettajan on pestävä/puhdistettava kätensä noudattaen DSV:n ohjeita käsihygieniaan liittyen.
 • Ellei muuta ole ohjeistettu, on kuljettajan pysyttävä hytissään koko purku-/lastaustoimenpiteen ajan. Tällaisissa tilanteissa on kuljettajan kuitenkin välittömästi lastauksen jälkeen tarkistettava, että kuorma on hyvin sidottu, ja tarvittaessa sitoa kuorma.
 • Jos lastaus tai purku vaatii kuljettajan valvontaa, on hänen oltava määrätyssä paikassa ja vähintään kahden metrin päässä DSV:n henkilöstöstä ja muista ihmisistä.

Vierailut DSV:n toimipisteissä ja terminaaleissa

Epidemian aikana vierailuja toimitiloissamme on vältettävä, mikäli se ei ole aivan välttämätöntä. Kaikissa DSV:n toimistoissa, terminaaleissa ja varastoissa vierailijoiden on ilmoitettava ja todistettava, että he eivät ole olleet riskialueilla viimeisen 14 päivän aikana. Tiloissamme mahdollisesti vierailevia pyydämme jatkossa täyttämään terveysilmoituslomakkeen. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

Riskialueiden tarkka seuranta

DSV seuraa tiiviisti alueita, jotka luokitellaan riskialueiksi ja toteuttaa kuljetus-, lastaus- ja purkutoimenpiteet suhteessa vaatimuksiin ja olemassa oleviin riskeihin.