Oikeudellinen huomautus, tietosuojakäytäntö ja evästeisiin liittyvä vastuuvapauslauseke

Tekijänoikeustiedot

© 2018 DSV A/S (”DSV”) – Kaikki oikeudet pidätetään.

DSV:n verkkosivuston sisältämän materiaalin jäljentäminen tai jakaminen kaupallisissa tarkoituksissa on kiellettyä ilman DSV:n kirjallista lupaa.

Verkkosivuston käyttö

Tämän verkkosivuston käyttöön ja sisältöön sovelletaan tätä oikeudellista huomautusta. Jos et hyväksy oikeudellista huomautusta, ole ystävällinen ja lopeta sivuston käyttäminen.

Sisältö

Koko verkkosivuston sisältö mukaan lukien DSV:n kauppanimi ja logo sekä kaikki liittyvät tuotemerkit, design-merkit ja tunnuslauseet sekä kaikki tekstit, kuvat ja videoleikkeet (”sisältö”) on suojattu tekijänoikeuksilla ja tavaramerkkisuojalla.

Tämän verkkosivuston sisältöä ei saa kopioida muissa kuin ei-kaupallisissa yksityisissä tarkoituksissa ja säilyttäen kaikki tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeushuomautukset. Kopioitua sisältöä ei saa kopioida uudelleen, jäljentää tai muulla tavoin jakaa. DSV:n verkkosivuston tai sen osan sisältämien tietojen, tekstien, asiakirjojen tai videoleikkeiden kopiointi, esittäminen, lataaminen, jakeleminen, muokkaaminen, jäljentäminen, julkaiseminen tai siirtäminen millä tahansa sähköisellä tietovälineellä tai paperikopiona tai tällaisiin kuviin, tekstiin, asiakirjoihin tai videoleikkeisiin perustuvien johdannaistöiden luominen on kiellettyä ilman DSV:n kirjallisesti antamaa lupaa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

Mikään tässä asiakirjassa esitetty ei tarkoita lisenssin tai minkään oikeuden antamista implisiittisesti tai rajoita oikeutta niiden puolustamiseen tai muodosta muulla tavoin mitään lisenssiä tai mitään oikeutta DSV:n, sen osakkuusyritysten tai kolmannen osapuolen tuotemerkkeihin tai tekijänoikeuksiin liittyen. Kaikki tuotenimet, sekä isoilla ja pienillä kirjaimilla kirjoitetut ja tavaramerkki-symbolilla varustetut että muut, ovat DSV:n, sen osakkuusyritysten, liittyvien yritysten tai DSV:n lisenssiantajien tai joint venture -kumppanien tavaramerkkejä, ellei erikseen toisin mainita. Tällaisten tavaramerkkien tai muiden materiaalien käyttö muulla kuin tässä asiakirjassa määritetyllä tavalla tai väärinkäyttö on kiellettyä ja voi rikkoa esim. tekijänoikeuslakia, tavaramerkkilakia ja/tai muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä.

DSV on tietoinen siitä, että yritykset ja henkilöt, jotka eivät ole DSV:n osakkuusyrityksiä, voivat toisinaan käyttää DSV:n tuotemerkkiä ja tavaramerkkiä sopimattomalla tavalla huolintapalvelujen hankinnassa. DSV ei hyväksy tällaista toimintatapaa eikä tällaista toimintatapaa soveltavia yrityksiä ja henkilöitä. DSV kiistää kaikki vastuut DSV:n brändin ja tavaramerkin tällaisesta luvattomasta käytöstä ja petoksellisesta toiminnasta aiheutuvista menetyksistä, kustannuksista tai haitoista. Jos olet epävarma siitä, onko käyttämäsi verkkosivusto DSV:n virallinen ja aito verkkosivusto tai ovatko yhteystiedot oikein, suosittelemme vahvasti ottamaan yhteyttä paikalliseen DSV:n toimipisteeseen asian selvittämiseksi. DSV:n kaikkien virallisten toimipisteiden ja agenttien yhteystiedot on esitetty verkkosivustossa www.gof.dsv.com.

Vastuunrajoitus

Verkkosivuston tiedot toimitetaan ”sellaisina kuin ne ovat” ja ”sellaisina kuin ne ovat käytettävissä” antamatta erikseen tai hiljaisesti takuita tai esittämättä väitteitä mukaan lukien seuraavat aiheet mutta niihin rajoittumatta: tietojen sopivuus kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn käyttötarkoitukseen, tietojen tarkkuus, ajantasaisuus ja täydellisyys sekä se, etteivät tiedot loukkaa mitään oikeuksia.

Verkkosivustossa esitetyt osakkeiden hintaindeksit perustuvat Nasdaq OMX Copenhagen -kauppapaikan tietovirtaan ja esitetään vähintään 20 minuutin viiveellä. DSV kiistää kaikki vastuut ja korvausvelvollisuudet tällaisen tietovirran paikkansapitävyydestä.

Käytät DSV:n verkkosivustoa kokonaan omalla vastuullasi. DSV tai DSV:n osakkuusyritykset eivät vastaa mistään menetyksistä mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta tulon, voiton ja liikevaihdon menetykset tai suorat, välilliset, rankaisevat, satunnaiset tai erityiset seuraamukset tai seurannaisvahingot tai muut vahingot, jotka aiheutuvat DSV:n verkkosivuston tai sen sisällön -- mukaan lukien viruksia sisältävä sisältö – käyttöoikeudesta tai käytöstä, olipa sisältö virheetön ja täydellinen tai ei.

Vastuuvapauslauseke Yhdysvaltojen arvopaperilain perusteella

DSV A/S ei ole rekisteröity yritys Yhdysvalloissa eikä yhtiö raportoi Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitealle (”SEC”). DSV A/S:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain tai muun arvopapereita koskevan sääntelyn mukaisesti eikä yhtiön osakkeita ole noteerattu arvopaperipörssissä Yhdysvalloissa. DSV A/S:n liikkeelle laskemien osakkeiden ostajat ja omistajat eivät siten voi käyttää Yhdysvaltojen arvopaperilain mukaisia oikeussuojakeinoja DSV A/S:n osakkeiden oston yhteydessä.

DSV A/S raportoi ja tiedottaa liiketoiminnastaan noudattamalla Tanskan lainsäädäntöä ja Nasdaq OMX Copenhagen -kauppapaikan sääntöjä ja sääntelyä soveltamatta Tanskan lisäksi Yhdysvaltojen tai minkään muun lainkäyttöalueen lainsäädäntöä tai sääntelyä.

Ulkoisten verkkosivustojen linkit

DSV kiistää kaikki ulkoisten verkkosivustojen, joita DSV ei hoida tai hallitse, sisältöön tai toimintaan liittyvät vastuut.

Tietokonevirukset, madot, troijanhevoset ja muut uhkat

DSV ryhtyy kohtuullisiin toimiin sivuston suojaamiseksi tietokoneviruksilta, madoilta, troijanhevosilta ja muilta uhkilta. DSV ei kuitenkaan takaa, ettei sivustossa ole tällaisia haitallisia ohjelmia ja kiistää kaikki vastuut tai korvausvelvollisuudet, jotka liittyvät mihin tahansa DSV:n sivustosta saatujen haitallisten ohjelmien tai sivustosta ladattujen tiedostojen aiheuttamaan menetykseen tai vahinkoon.

Muutokset oikeudelliseen huomautukseen

DSV on varmistanut kohtuullista huolellisuutta osoittamalla, että sivuston sisältö on tarkka ja ajantasainen. DSV voi kuitenkin milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta muuttaa tätä oikeudellista huomautusta päivittämällä tämän julkaisun. Tällaiset muutokset sitovat DSV:n verkkosivuston käyttäjiä, minkä takia käyttäjiä suositellaan säännöllisesti vierailemaan verkkosivustossa lukemassa oikeudellinen huomautus.

Laki ja lainkäyttöalue

Tähän oikeudelliseen huomautukseen sovelletaan Tanskan lainsäädäntöä. Kaikki oikeudelliseen huomautukseen perustuvat tai liittyvät kiistat, joista ei saavuteta yksimielisyyttä, siirretään ratkaistaviksi tuomioistuimeen Tanskassa.

Tietosuojakäytäntö

dsv.com on DSV A/S:n (”DSV”) verkkosivusto. fi.dsv.com on Suomen DSV-yhtiöiden (DSV Road Oy, DSV Air & Sea Oy, DSV Solutions Oy) verkkosivusto.

DSV Road Oy
Tulkintie 29, 01740 Vantaa 
PL 142, 01511 Vantaa
Y-tunnus: 1739534-4 
Puhelinnumero: +358 (0)20 738 8388
Sähköposti: info@fi.dsv.com

Jäljempänä kuvataan fi.dsv.com-sivustossa kerättyjen tietojen tyypit ja verkkosivuston käyttäjistä kerättyjen tietojen käyttötavat. Tätä käytäntöä sovelletaan vain tähän verkkosivustoon.

Tietosuoja

DSV suhtautuu henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti ja varmistaa, että asianmukaisiin organisatorisiin ja teknisiin turvatoimiin on ryhdytty henkilötietojesi suojaamiseksi DSV:n verkkosivustossa vierailusi aikana.

Henkilötiedot ja tietojen käsittelyn tarkoitukset

DSV voi kerätä, käsitellä ja käyttää sinusta seuraavantyyppisiä henkilötietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja faksinumero. Lisäksi DSV voi kerätä, käsitellä ja käyttää tietoja DSV:ltä ostamistasi tuotteista ja palveluista. DSV voi lisäksi kysyä sinulta esimerkiksi seuraavia tietoja: tehtävä, ammatti, toimiala, yritys ja maa.

Tietojasi voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

  • käyttöoikeuden antaminen DSV:n verkkosivustolle mukaan lukien DSV:n e-palvelujen (myDSV, T&T, CargoWRITE jne.) käyttöoikeus,
  • rekisteröinti DSV:n e-palvelujen (myDSV, T&T, CargoWRITE jne.) käyttäjäksi ja e-palvelujen kirjautumistunnukset,
  • tilastojen laatiminen vierailuista DSV:n verkkosivustossa,
  • DSV:n palvelujen ja tuotteiden tuottaminen ja tekemiisi tiedusteluihin ja esittämiisi pyyntöihin vastaaminen,
  • DSV:n evästekäytännössä määritetyissä tarkoituksissa.

Tietojen käsittely Tanskassa ja tietojen siirto konserniin kuuluville yrityksille ulkomailla

Henkilötietojasi säilytetään DSV:n yhteistyökumppanin (Netgroup) isäntätietokoneissa Tanskassa. Kansainvälisenä organisaationa DSV voi toisinaan siirtää keräämiään henkilötietoja muille DSV-konserniin kuuluville yksiköille. DSV ja/tai DSV-konserniin kuuluvat muut osakkuusyritykset Euroopan talousalueella voivat siirtää henkilötietojasi asiantuntijoina toimiville kolmansille osapuolille tietojesi käsittelemiseksi Euroopan talousalueella.

Tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksissa

DSV voi suostumuksellasi käyttää ilmoittamiasi tietoja tarjouksien, joiden DSV arvioi kiinnostavan sinua, lähettämiseen sinulle. Jos pyydämme henkilötietoja, ilmoitamme sinulle tietojen käsittelytavasta. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi lisätietojen vastaanottamiseen DSV:ltä. Voit milloin tahansa käyttää tätä oikeutta ottamalla meihin yhteyttä postitse tai sähköpostitse tässä käytännössä ilmoitettuun osoitteeseen.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

DSV ei yleisesti jaa tietoja kolmansien osapuolien kanssa lukuun ottamatta DSV:n alihankkijoina käyttämiä palveluntarjoajia ja neuvonantajia. Joissakin olosuhteissa DSV:n on siirrettävä tai jaettava tietoja tiettyjen kolmansien osapuolien kanssa. Tällainen olosuhde voi tarkoittaa DSV:n lakisääteisten vaatimusten täyttämistä, DSV:n tai muiden oikeuksien, omaisuuden ja turvallisuuden suojaamista tai DSV:n liiketoiminnan tai varojen osan myyntiä tai realisointia.

Evästeet

DSV käyttää evästeitä tietojen keräämiseen. Eväste on lyhyt tietokonekoodi, jonka lähetämme verkkoselaimeesi, kun vierailet DSV:n verkkosivustossa ensimmäisen kerran. Evästeet tallentavat mieltymyksesi ja auttavat meitä parantamaan DSV:n verkkosivuston toimintaa. Evästeitä tarvitaan sivustolla liikkumiseen ja niiden avulla voidaan parantaa verkkosivuston suorituskykyä ja käyttökokemusta. Evästeet auttavat meitä räätälöimään verkkosivuston erityisesti sinua varten.

Jos et hyväksy evästeitä, voit estää niiden käytön milloin tahansa selainohjelmassasi. Lisätietoja saat selainohjelmasi valmistajalta. Jos poistat evästeet käytöstä, tietyt toiminnot eivät ehkä toimi tai tietyt palvelut eivät ehkä ole käytettävissäsi.

Uutiskirjeen peruuttaminen

DSV:n uutiskirjeiden tilaaminen on vapaaehtoista. Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen esimerkiksi lähettämällä meille sähköpostiviestin tai napsauttamalla kaikkien sähköpostissa lähetettyjen uutiskirjeiden alareunassa olevaa linkkiä. Uutiskirjeen peruuttaminen on yhtä helppoa kuin uutiskirjeen tilaaminen. Kaikki sähköpostitse lähetetyt uutiskirjeet ja muut vastaavat palvelut perustuvat mainontaan.

Turvatoimet

DSV vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelemisestä. DSV huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, mukaan lukien henkilötietosi, käsitellään huolella ja että henkilötietosi suojataan asianmukaisesti, katso DSV:n tietosuojakäytäntö.

Oikeutesi

Voit tarkastaa tietosi milloin tahansa ja pyytää saada ne oikaistuiksi, täydentää niitä tai pyytää saada ne poistetuiksi lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen info@fi.dsv.com tai lähettämällä pyyntö DSV:lle tässä asiakirjassa edempänä ilmoitettuun osoitteeseen.

Jos haluat lisätietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, tutustu tietosuojapolitiikkaamme.

Jos haluat lisätietoa DSV:n käyttämistä evästeistä ja verkkojäljitteistä, tutustu evästepolitiikkaamme.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen oikeudelliseen huomautukseen, tietosuojakäytäntöön tai evästeisiin liittyvään vastuuvapauslausekkeeseen, ota yhteys lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen info@fi.dsv.com.