open/close

Laskuttaja on tärkeässä roolissa

Iwona Turunen on tehnyt pitkän uran DSV:llä ja on nähnyt myös laskutuksen muutoksen.

Iwona Turunen, invoicingIwona Turunen tuli DSV:lle laskuttajaksi jo yli 10 vuotta sitten. Iwona oli tehnyt huolitsijan hommia aikaisemmin Puolassa ja halusi hyödyntää ammattitaitoaan samalla alalla.

”Pelkäsin aluksi, ettei suomen kielen taitoni ollut riittävän hyvä, jotta voisin hyödyntää osaamistani. Pelko oli turha. Kielitaito karttui työn ohella, ja nykyisin olen sinut kielen kanssa ja pärjään mainiosti.”

Työ laskutuksessa on muuttunut lyhyessä ajassa paljon. Vielä Iwona Turusen aloittaessa laskutus oli hyvin manuaalista, ja laskuttaja oli pitkälti vastuussa siitä, minkälaisen laskun asiakas sai.

”Nykyisin laskutus tapahtuu suurimmaksi osaksi automaattisesti, ja meidän tehtävämme on enemmänkin tutkia ja korjata virheitä ja puuttua niiden syihin sekä laskutuksen ongelmiin. Ohjeistaminen on nykypäivänä iso osa työtäni.”

Laskutuksesta Iwona siirtyi muutamaksi vuodeksi myyntiassistentiksi ennen kuin palasi takaisin laskutukseen Team Leadiksi.

”Se oli oikeastaan lottovoitto. Myynnissä ja erityisesti tarjousten kanssa toimiessani minulla oli paljon hyötyä siitä, että tunsin laskutuksen ja operatiivisen puolen. Myynnistä saamani kokemus taas on auttanut minua nykyisessä työssäni ja laajentanut perspektiiviäni huomattavasti.”

Iwona Turusen työssä virheisiin ja toimimattomuuksiin puuttuminen on isossa osassa. Jotta viesti menee tehokkaasti perille, on sen oltava lyhyt, ytimekäs ja asiallinen. Iwona haluaa kuitenkin entistä enemmän panostaa siihen, että saa negatiivisenkin viestin perille mahdollisimman mukavasti.

”Ihmissuhteet ovat entistä tärkeämmässä osassa työssäni. En halua, että minut nähdään pelkästään negatiivisen viestin tuojana. Haluan tehdä työni mahdollisimman hyvin myös automaattisessa ympäristössä.”