open/close

Myyntiä ja liiketoiminnan kehittämistä

Kalle Hartikainen työskentekee DSV Air & Sean Indoor-myynnissä, mutta on lisäksi mukana kehittämässä liiketoimintaa.

Kalle HartikainenKalle Hartikainen tuli DSV:lle työharjoitteluun ja kesätöihin. Kalle on opiskellut kansainvälistä kauppaa ja toimitusketjun hallintaa ja työskennellyt alalla aiemmin, joten DSV:lle oli helppo tulla.

”Opinnot antavat hyvän pohjan tulla alalle. Teoria ja käytäntö ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Koulu luo ajatusmalleja, joita sitten sovelletaan käytäntöön työelämässä.”

Air & Sean Indoor-myynnissä asiakkaat kohdataan pitkälti tarjouspyyntöjen ja muiden kyselyiden kautta.

”Meille tulee paljon tarjouspyyntöjä sekä lento- että merikuljetuksista. Tarjousten tekeminen, erilaiset selvitykset ja tilastoinnit ovat päivittäistä hommaa. Meillä on sekä omia nimettyjä asiakkuuksia että yksittäisiä, niin sanottuja spottiasiakkaita. Käytämme paljon aikaa myös asiakaskunnan kartoittamiseen.”

”Kommunikointi erilaisten ihmisten ja tahojen kanssa on tässä työssä parasta. Ja tietenkin kaikki onnistumisen tunteet, kun saa jonkun asian ratkaistua niin, että se hyödyttää kaikkia.”

Eri maiden kanssa toimiessa on huomioitava erilaiset maita koskevat säädökset. Myös aikaero täytyy aina muistaa, jotta kommunikointi sujuu joustavasti.

”Kaikenlaisten maiden kanssa on tullut oltua tekemisissä. Kaukaisimmat tai erikoisimmat varmaankin Vanuatu, Grönlanti tai Benin. Kielitaitoa tarvitsee päivittäin ulkomaisten edustajien ja muiden tahojen kanssa toimiessa. Englannin ja ruotsin lisäksi myös ranska ja italia taipuvat, ainakin sähköpostitse.”

Myynnin lisäksi Kalle on myös mukana erilaisissa projekteissa kehittämässä liiketoimintaa ja prosesseja.

”Myös kehitystyö on erittäin kiinnostavaa ja onkin tärkeää, että pyritään kehittymään. Yksi parhaista puolista työssäni on se, että saan olla mukana luomassa uusia toimintatapoja.”