open/close

Asiakaspalvelijana DSV:llä

DSV Roadin asiakaspalvelussa työskentelevä Hilkka Salonen on pitkän linjan ammattilainen logistiikka-alalla.

Hilkka SalonenHilkka Salonen on pitkän linjan ammattilainen logistiikka-alalla. ”Olen oikeastaan aina ollut logistiikan kanssa tekemisissä. Ennen logistiikka-alalle tuloanikin olen työskennellyt kuljetusten parissa.”

DSV Roadin asiakaspalvelutiimi aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa, ja Hilkka on ollut mukana alusta asti. Ennen asiakaspalvelua Hilkka ehti työskennellä Saksan tuontikuljetusten liikenteenhoitajana yli kymmenen vuotta.

Keskenään samanlaisia työpäiviä ei asiakaspalvelussa ole. Asiakaspalvelutiimissä on käytössä tehtäväkierto, jonka ansiosta työtehtävät vaihtuvat muutaman viikon välein.

”Perustehtäviin kuuluu kuljetustilausten käsittelyä ja selvitystyötä. Asiakkaita on kuitenkin iso määrä, ja käsittelemme tuonti- ja vientikuljetuksia kaikista Euroopan maista, joten työ on hyvin vaihtelevaa ja monipuolista”, Hilkka kehuu.

Kuljetustilauksiin liittyvät asiat kulkevat asiakaspalvelun kautta, mutta asiakaspalveluun otetaan yhteys usein myös sellaisissa asioissa, jotka eivät varsinaisesti sinne kuulu. Palautetta toiminnasta tulee vähän, mutta se otetaan Hilkan mukaan kiitollisena vastaan.

”Emme yleensä kuule mitään siitä isosta massasta, joka kulkee normaalisti ilman ongelmia. Kun ongelmatilanteita tulee vastaan, on tärkeintä pysyä rauhallisena ja lähteä ratkaisemaan ongelmaa parhaalla mahdollisella tavalla.”

Sähköisyys on tuonut sekä lisää haasteita että myös helpotuksia työhön. Kuljetustilaukset tehdään entistä enemmän sähköisten kanavien kautta, kuten myDSV:tä käyttäen, mikä helpottaa tilausten käsittelyä ja tuo läpinäkyvyyttä myös asiakkaalle. Sähköisyys tuo myös lisähaasteita, koska työntekijöiden täytyy opetella ja hallita useita eri järjestelmiä.

Hilkan mielestä se ei kuitenkaan ole mikään ongelma: ”Tässä työssä hyvä ominaisuus on se, että on valmis omaksumaan uusia asioita ja muutoksia. Joka päivä tulee jotain uutta vastaan, mutta se on vain hyvä asia!”

Tärkeää on myös ympärillä työskentelevän tiimin hyvä henki ja yhteen hiileen puhaltaminen. ”Meillä ketään ei jätetä yksin ongelmien kanssa, vaan apua on aina saatavilla. Tässä porukassa työnteko on helppoa ja oikeasti tiimityötä”, Hilkka kehuu koko tiimiään.

Hilkka Salosen mielestä logistiikka on alana mielenkiintoinen. ”Tämä on kansainvälinen ala, jossa saa olla tekemisissä kaikenlaisten eri alojen yritysten kanssa.” Hilkka on erittäin tyytyväinen myös työskentelyyn asiakaspalvelutiimissä. ”Työni on mielenkiintoista ja työyhteisö vertaansa vailla, viihdyn tässä varmasti jatkossakin.”