open/close

Incoterms 2010

Incoterms eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet - vastuun toimituksesta, tavarasta ja kustannuksista. Niiden käyttö on kansainvälisessä kaupassa vakiintunutta.

Toimituslausekkeiden käyttö yksinkertaistaa ja lyhentää kauppasopimusten sisältöä. Lausekkeiden perään merkitään paikka johon asti myyjällä on vastuu kuljetuksista ja/tai niiden kustannuksista. Toimituslausekkeet eivät määrittele kuljetustapaa eivätkä tavaran omistusoikeutta, ainoastaan kuljetuksen osapuolten vastuuta kuljetuksen eri vaiheista.

Incoterms 2010 on Kansainvälisen Kauppakamarin ylläpitämä toimituslausekekokoelma, joka sisältää yksitoista toimituslauseketta. Toimituslausekekokoelma päivitetään vuonna 2020.

Incoterms 2010 -lausekkeet löytyvät Kansainvälisen Kauppakamarin nettisivuilta