open/close

Tilaajavastuulaki

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo lain noudattamista Suomessa.

Lisätietoa tilaajavastuulaista löydät tilaajavastuu.fi -sivustolta.

Tilaajavastuulain edellyttämät raportit

Alla olevista linkeistä löydät DSV-yhtiöiden tilaajavastuuraportit pdf-muodossa:

DSV Road Oy

DSV Air & Sea Oy

DSV Solutions Oy