open/close

Työterveys ja -turvallisuus DSV:llä

DSV on yritys, joka tiedostaa vastuunsa työsuojelun tilasta ja sen kehittymisestä. Kannamme kaikki osaltamme vastuun siitä, että toimintamme riskit pysyvät mahdollisimman vähäisinä, ja ennen kaikkea voimme niihin itse omalla toiminnallamme vaikuttaa.

Järjestelmällinen, jatkuvaan parantamiseen sitoutunut työturvallisuuskulttuuri edellyttää toimiakseen selkeän kuvauksen opastamaan oikeisiin ja vaikuttaviin toimintatapoihin.

OHSAS 18001 -spesifikaation mukainen DSV:n työturvallisuusjärjestelmä on viitekehys sille, kuinka tätä työtä toteutetaan osana normaalia liiketoimintaamme.

On selvää, ettei paraskaan järjestelmä koskaan voi taata täydellistä kontrollia. Virheitä, vahinkoja ja onnettomuuksia tulee edelleen tapahtumaan. Dokumentoitu TTT-järjestelmä sisältää ohjeet ja mallit, joita seuraamalla voimme kuitenkin hallita ja ennen kaikkea parantaa toimintaamme työturvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta. DSV:n TTT-järjestelmä painottaa erityisesti ennaltaehkäisevän työn merkitystä.

DSV:n työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä noudattaa OHSAS 18001:2007 -spesifikaatiota ja se kattaa logistiikka- ja kuljetuspalvelujen tuottamisen kaikissa Suomen toimipaikoissa.

DSV-yhtiöiden TTT-politiikka

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on yksi tärkeimmistä voimavaroistamme, siksi panostaminen työturvallisuuteen ja työtyytyväisyyteen toimii perustana DSV:n ponnisteluissa paremman ja turvallisemman työympäristön puolesta.

Sitoudumme toimimaan turvallisesti ja työhyvinvointia edistävällä tavalla yhteistyössä henkilöstömme, työyhteisömme, asiakkaidemme sekä alihankinta- ja muiden kumppaneidemme kanssa.

Jokaisella DSV:läisellä on oikeus ja velvollisuus työn turvalliseen tekemiseen sekä hyvinvointiin osana  työyhteisöämme.

TTT - Päämäärät ja toiminta

  • Työtapaturminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen TTT-toiminnan kautta
  • Turvallisen työympäristön ylläpito ja sen jatkuva kehittäminen
  • Toiminnan lainmukaisuus
  • DSV:n eettisten toimintaohjeiden mukainen toiminta

Vantaalla 16.5.2016 

 DSV Road Oy                DSV Air & Sea Oy               DSV Solutions Oy
 Björn Andler   Daniel Wikman       Jan Magnus Nordberg
 toimitusjohtaja      toimitusjohtaja      toimitusjohtaja