open/close

Ohjeet vahingon sattuessa

Vahingon sattuessa vastaanottajalta edellytetään tiettyjä toimenpiteitä, jotta hän olisi oikeutettu mahdolliseen korvaukseen.

Ollakseen oikeutettu mahdolliseen korvaukseen, tulee tavaran vastaanottajan tehdä viipymättä virheilmoitus eli reklamaatio rahdinkuljettajalle lähetyksen saavuttua. Vastaanottajan tulee suorittaa seuraavat toimet vastaanottaessaan lähetyksen:

  • Tavaran vastaanottajan on tarkastettava aina kaikki tulevat tavaralähetykset.
  • Vastaanottajan tulee tehdä ulkoisesti havaittavasta vahingosta ja/tai vajeesta välittömästi merkintä rahtikirjaan ennen kuittausta.
  • Jollei vahingoittuminen tai vähentyminen ole ulkoisesti havaittavissa, tulee vastaanottajan tehdä reklamaatio rahdinkuljettajalle kirjallisesti
    • tiekuljetuksissa seitsemän (7) päivän kuluessa luovutuksesta (pois lukien pyhäpäivät)
    • merikuljetuksissa kolmen (3) päivän kuluessa ja
    • lentokuljetuksissa 14 päivän kuluessa.

Mikäli em. aikarajat laiminlyödään, tavaran katsotaan lähtökohtaisesti olleen rahtikirjan osoittamassa kunnossa.

Varaa rahdinkuljettajalle tai vakuutusyhtiölle mahdollisuus tarkastaa tapahtunut vaurio, ja säilytä vaurioitunut tavara erillään muista koko korvauskäsittelyn ajan, ellei muuta sovita. Säilytä myös pakkausmateriaali. Älä kuljeta vaurioitunutta tavaraa edelleen, mikäli et ole toisin sopinut rahdinkuljettajan kanssa.

Reklamaation tulee sisältää tiedot vaurioituneesta tavarasta, vaurion laadusta, muistutuksen ajankohdasta ja sen tekijästä. Liitä mukaan myös kuva vahingosta, jos mahdollista. Reklamaatio tulee lähettää kyseistä kuljetusta hoitaneelle DSV-yhteyshenkilölle tai DSV:n asiakaspalvelulle.

Haluaisimme myös muistuttaa siitä, että kuljetettavaksi annettavan tavaran on aina oltava riittävästi pakattu ja pakkauksen on kestettävä kuljetuksen aiheuttamat normaalit rasitukset mahdollisine uudelleenlastauksineen.

Kysy lisää reklamaatioprosessista

Hyödynnämme evästeitä tilastoinnissa sekä parantaaksemme sivustolla vierailevien käyttökokemusta. Liikkuminen sivustolla tarkoittaa samalla evästeiden hyväksymistä Lisätietoa voit lukea Evästeet-sivulta Close