open/close

Ylimääräinen polttoainelisä merikuljetuksille

DSV ottaa käyttöön ylimääräisen hätäpolttoainelisän (Emergency Bunker Surcharge) merikuljetuksille kesäkuussa 2018.

Ship arriving at the port
Bunkkeri eli laivapolttoaine on eräs merkittävimmistä konttivarustamoiden kustannuksista.

Vuoden 2018 aikana yleisimmän polttoaineen hinta on noussut yli 20% n. 440 dollariin tonnilta, ollen korkeimmalla tasollaan sitten vuoden 2014.

Hintakehitys on asettanut varustamot kestämättömään tilanteeseen, jonka vuoksi he ovat ilmoittaneet ottavansa käyttöön väliaikaisen hätäpolttoainelisän.

Tämän vuoksi myös DSV:n on otettava käyttöön ylimääräinen polttoainelisä Emergency Bunker Surcharge (EBS).

EBS astuu voimaan 1.6.2018 ja se on käytössä kaikissa liikenteissä ja sopimuksissa, poikkeuksena Yhdysvaltain liikenteet. Federal Maritime Commission eli FMC:n hallinnoimissa liikenteissä Yhdysvaltoihin/Yhdysvalloista EBS astuu voimaan 1.7.2018. EBS tarkistetaan kuukausittain. Muutoksista ilmoitamme asiakkaille tiedotteessamme.