open/close

Varustamot ilmoittavat ylimääräisistä polttoainelisistä

Merikuljetusten polttoainekustannukset ovat jatkaneet nousuaan ja varustamot ilmoittavat ylimääräisistä polttoainelisistä.

At harbour
Merikuljetusten polttoainekustannukset ovat jatkaneet nousuaan koko alkuvuoden 2018. Öljyn hinta on jo n. USD 80 / barreli, ja konttilaivojen polttoaineen hinta on noussut vuoden alusta n. 30% ja vuoden 2017 kesäkuusta lähes 70%. Polttoaine muodostaa merkittävän osan varustamoiden kustannuksista eivätkä varustamot pysty tarjoamaan kuljetuspalveluja ilman äkillisen kustannusnousun siirtämistä rahteihin.

Johtavat konttivarustamot Maersk Line ja MSC Mediterranean Shipping Company ovat ilmoittaneet ottavansa 1.6. käyttöön ylimääräisen polttoainelisän (Emergency Bunker Surcharge). Lisä on maailmanlaajuinen ja se koskee kaikkia liikenteitä ja sopimuksia. Vastaavaa ilmoitusta odotetaan myös muilta varustamoilta.  

DSV neuvottelee parhaillaan varustamoiden kanssa polttoainelisän suuruudesta ja vaikutuksista. Tulemme tiedottamaan lisän yksityiskohdista merirahtien asiakastiedotteessamme mahdollisimman pian.