open/close

Vaarallisten aineiden 9 luokkaa

Vaaralliset aineet jaetaan ominaisuuksiensa perusteella yhdeksään vaarallisuusluokkaan, joita kuljetusmääräyksissä sovelletaan. Luokkien avulla voidaan ymmärtää aineen vaaraominaisuudet.

Barrels

Vaaralliset aineet ovat materiaaleja tai tuotteita, joissa on vaarallisia ominaisuuksia. Niiden kuljettamista säätelevät monet kansainväliset ja kansalliset säännökset, ja vaarallisten aineiden kuljettaminen vaatii korkeaa ammattitaitoa. 

Vaaralliset aineet jaetaan ominaisuuksiensa perusteella yhdeksään vaarallisuusluokkaan, joita kuljetusmääräyksissä sovelletaan ja joista jokaista vastaa oma vaaralipukkeensa. Luokitus vaikuttaa sekä vaarallisten aineiden merkintöihin että muihin vaarallisia aineita koskeviin velvoitteisiin.

Olemme koonneet verkkosivuillemme pienen tietopaketin vaarallisten aineiden luokituksesta ja jokaisen luokan ominaispiirteistä.

Tutustu varallisten aineiden luokituksiin