open/close

Tietosuojapolitiikka

Käyttöehdot

Tekijänoikeudellisesti suojattua © 2018 DSV Corporation - Kaikki oikeudet pidätetään.

SIVUSTON EHDOT
DSV:n verkkosivustolla olevan materiaalin jäljentäminen tai jakaminen ilman lähdetietoa tai kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään.

Käyttämällä DSV:n verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy jäljempänä esitetyt ehdot
Verkkosivuston käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja, käyttäjää pyydetään välittömästi poistumaan sivustolta.

Sisältö
Tätä sivustoa ja sen sisältöä ylläpidetään käyttäjien hyödyksi. DSV:n verkkosivuston sisältö tarjotaan sellaisena kuin se kulloinkin on saatavilla. DSV ei takaa, että verkkosivut ovat luettavissa keskeytyksettä tai virheettömästi. DSV pidättää itselleen oikeuden muokata sivuja tai rajoittaa niiden käytettävyyttä haluamanaan ajankohtana. Verkkosivuston koko sisältö, mukaan lukien DSV:n liiketoiminnassa käyttämä nimi ja logo, sekä kaikki asiaankuuluvat tuotemerkit, iskulauseet sekä kaikki tekstit, kuvamateriaalit ja videomateriaalit ("Sisältö") nauttivat tekijänoikeudellista ja tavaramerkkioikeudellista suojaa.
Käyttäjä ei saa kopioida verkkosivuston Sisältöä muuhun kuin yksityiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, ja kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusmerkinnät on säilytettävä sisällön yhteydessä. Sisältöä ei saa jäljentää, toisintaa tai muutoin jakaa uudelleen tämän jälkeen. Käyttäjä ei saa kopioida, esittää, ladata, levittää, muokata, toisintaa, julkaista uudelleen tai lähettää uudelleen tällä verkkosivustolla olevia tietoja, tekstejä, asiakirjoja tai videomateriaalia eikä mitään niiden osia missään sähköisessä mediassa tai tulosteena tai luoda kyseisiin kuviin, teksteihin, asiakirjoihin tai videomateriaaliin perustuvia johdannaisia tuotteita ilman DSV:n antamaa nimenomaista kirjallista lupaa, paitsi jos Suomen pakottava lainsäädäntö tämän sallii.

Minkään tässä mainitun ei katsota antavan epäsuorasti tai millään muullakaan tavoin minkäänlaista lisenssiä tai muuta oikeutta koskien mitään DSV:n, sen tytäryhtiöiden tai kolmansien osapuolten tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia. Kaikki tuotenimet riippumatta siitä, ovatko ne isoilla kirjaimilla tai tavaramerkkisymbolin yhteydessä, ovat DSV:n, sen tytäryhtiöiden, sidosyhtiöiden, lisenssinantajien tai yhteisyrityskumppaneiden tavaramerkkejä, ellei toisin mainita. Kyseisten tavaramerkkien tai muun materiaalin käyttö tai väärinkäyttö, ellei se tapahdu näiden Käyttöehtojen sallimissa rajoissa, on kielletty ja saattaa rikkoa esim. tekijänoikeus-, tavaramerkki ja/tai markkinointilainsäädäntöä.

DSV ei tarkista käyttäjien sivustolle lisäämää sisältöä eikä se ole vastuussa kyseisestä sisällöstä. DSV voi milloin tahansa harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lisäämää sisältöä.

Vastuunrajoitus
Sivuston tiedot tarjotaan sellaisenaan ("as is"-periaatteella) ilman mitään suoria tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, epäsuorat takuut kaupattavuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta.
Käyttäjä käyttää sivustoa omalla riskillään. DSV tai mikään sen tytäryhtiöistä ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, rangaistusluonteisista, välillisistä, erityisistä, johdannaisista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai sen sisällön käytöstä, mukaan lukien virukset, riippumatta kyseisen Sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. YHTIÖ EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TÄMÄN SIVUSTON SAATAVUUDESTA, OIKEELLISUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, OMISTUSOIKEUTTA TAI LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT, TAI KAUPATTAVUUTTA TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT EPÄSUORAT TAKUUT.
TIETYILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA YKSITTÄISIÄ TAKUITA TAI VASTUUNRAJOITUKSIA EI VOI RAJATA POIS, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI POIS RAJAAMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA DSV:N VASTUU ON RAJOITETTU LAIN NOJALLA SOVELLETTAVAAN ALHAISIMPAAN MAHDOLLISEEN MÄÄRÄÄN.

Linkit ulkopuolisiin verkkosivustoihin
DSV ei ole vastuussa sellaisten ulkopuolisten verkkosivustojen sisällöstä tai toimivuudesta, jotka eivät ole DSV:n ylläpitämiä tai hallinnoimia. Käytön helpottamiseksi DSV:n sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille verkkosivustoille. Siirtyessään kyseisille kolmansien osapuolten sivustoille linkkien kautta, käyttäjän tulee perehtyä näiden sivujen käyttöehtoihin ja hyväksyä ne ennen sivujen käytön aloittamista. Käyttäjä myös hyväksyy, että DSV ei voi vaikuttaa sivustojen sisältöön eikä näin ollen ole millään tavalla vastuussa kyseisillä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla luodusta tai julkaistusta materiaalista. Linkit muiden kuin DSV:n sivustoille eivät tarkoita, että DSV suosittelisi sivustoa tai kolmansien osapuolten sivustoilla viitattuja tuotteita tai palveluita.

Tietokonevirukset, madot, troijanhevoset ja muut uhat
DSV ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen sivustoa tietokoneviruksilta, madoilta, troijanhevosilta ja muilta uhilta. DSV ei kuitenkaan takaa, että sivustolla ei ole kyseisiä haitallisia ohjelmia, eikä vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tältä sivustolta tulleista tai sivustolta ladatuista tiedostoista tulleista haitallisista ohjelmista.

Käyttöehtojen muutokset
DSV on parhaan kykynsä mukaan varmistanut, että sivuston sisältö on oikeellista ja ajantasaista, mutta DSV voi kuitenkin koska tahansa ja ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja päivittämällä verkkosivujaan. Muutokset sitovat sivuston käyttäjiä ja tästä johtuen käyttäjien tulisi säännöllisesti vierailla sivustolla ja tutustua ajantasaisiin käyttöehtoihin.

Lainsäädäntö ja oikeuspaikka
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riidat, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti, ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa (ensimmäisen asteen tuomioistuimena).

Tietosuojakäytäntö
dsv.com on DSV A/S:n verkkosivusto. fi.dsv.com on Suomen DSV-yhtiöiden verkkosivusto.

DSV Road Oy
Tulkintie 29, 01740 Vantaa
PL 142, 01511 Vantaa
Y-tunnus: 1739534-4
Puhelinnumero: +358 (0)20 738 8388
Sähköposti: info@fi.dsv.com

Alla on kuvattu fi.dsv.com-sivustolta kerättävää tietoa ja kuinka tietoa käytetään.

Tietosuoja
Suomen DSV-yhtiöt ("DSV") kunnioittavat asiakkaidensa yksityisyyttä ja käsittelevät heidän henkilötietojaan Suomen henkilötietojen käsittelyä koskevan lain mukaisesti.

Henkilötiedot ja tietojen käsittelyn tarkoitus
DSV voi kerätä, käsitellä ja käyttää käyttäjän henkilötietoja, mukaan lukien tämän nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta, puhelin-, matkapuhelin- ja faksinumeroa sekä käyttäjän ostamiin DSV:n tuotteisiin ja palveluihin liittyvää tietoa. Voimme myös kysyä käyttäjältä hänen työhönsä, asemaansa, toimialaansa, yritykseensä ja maahansa liittyviä tietoja. Tietoja on tarkoitus kerätä ainoastaan niin, että käyttäjä tietää siitä tai antaa siihen luvan.

Käyttäjän tietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:
• verkkosivuston käyttö, mukaan lukien DSV:n sähköisten palvelujen käyttö,
• käyttäjän rekisteröityminen ja DSV:n sähköisiin palveluihin kirjautuminen,
• käyttäjän verkkovarauksen ja tuotteiden sekä lisälaitteiden tilauksen käsittely,
• palvelujen tarjoaminen käyttäjälle (ainoastaan käyttäjän luvalla),
• tilattuihin palveluihin liittyvät yhteydenotot,
• tilattujen palvelujen tarjoaminen, mukaan lukien tilauksen seuranta,
• maksujen käsittely,
• palvelujemme kehittämistä varten toteutetut kyselyt ja riittävän palvelutason tarjoaminen käyttäjille,
• DSV:n muiden tuotteiden ja palvelujen esittely käyttäjille (ainoastaan käyttäjän luvalla),
• pyyntöjen välittäminen oikealle DSV:n paikallisosastolle.

Tietojen käsittely konsernissa ja tietojen siirto konsernin ulkomaisille yhtiöille
Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan DSV:n tietokantaan ja niitä voidaan jakaa konsernin muille yhtiöille edellä mainituissa tarkoituksissa. DSV ja muut konsernin yhtiöt Euroopan talousalueella voivat siirtää käyttäjän henkilötietoja käsiteltäviksi ulkopuolisille asiantuntijoille Euroopan talousalueella. Ryhdymme tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta henkilötietojasi käsitellään turvalllisesti ja tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Tietojen käyttäminen markkinointitarkoituksiin
DSV voi käyttää käyttäjän antamia tietoja tämän luvalla lähettääkseen tarjouksia, jotka voivat kiinnostaa käyttäjää. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa antamansa luvan koskien lisätietojen vastaanottamista DSV:ltä. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää DSV:tä käyttämästä tämän henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi tehdä näin ottamalla meihin yhteyden joko postitse tai sähköpostitse tietosuojakäytännössä mainittuun osoitteeseen.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Jos tätä verkkosivustoa ylläpitävä yhtiö myydään, silloinen rekisteröityneiden käyttäjien lista ja muut käyttäjien henkilötiedot siirretään uudelle omistajalle. Tämä tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. DSV voi luovuttaa käyttäjän henkilötietoja eteenpäin, jos DSV:llä on velvollisuus luovuttaa henkilötietoja oikeuden päätöksen tai muun laillisen velvoitteen, haasteen tai oikeudellisen prosessin nojalla tai muutoin lain vaatimalla tavalla, tai jos pidämme sitä tarpeellisena laittoman toiminnan tai käytäntöjemme rikkomisen estämiseksi tai selvittämiseksi.
Emme myy, vuokraa tai muutoin luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei alla toisin mainita.

Tilauksen lopettaminen
DSV:n uutiskirjeiden tilaus perustuu vapaaehtoisuuteen ja käyttäjä voi lopettaa niiden tilauksen koska tahansa esim. lähettämällä meille sähköpostia tai sähköpostitse lähetetyn uutiskirjeen alareunassa olevan linkin kautta. Tilauksen lopettaminen on yhtä helppoa kuin tilauksen tekeminen. Kaikki sähköpostitse lähetetyt uutiskirjeet ja muut vastaavanlaiset palvelut perustuvat mainontaan.

Turvatoimenpiteet
Käyttäjän henkilötiedot ovat DSV:n vastuulla. DSV huolehtii, että tallennettuja tietoja, mukaan lukien käyttäjän henkilötietoja, käsitellään huolellisesti ja suojataan asianmukaisesti kulloinkin soveltuvien turvaamisvaatimusten mukaisesti.
Kyseisiä toimenpiteitä ovat, milloin tarkoituksenmukaista, palomuurien käyttö, turvalliset palvelimet, salaus, asianmukaiset käyttöoikeuksien hallintajärjestelmät ja -prosessit, prosessorien huolellinen valinta sekä muut tekniset ja kaupalliset toimenpiteet käyttäjän henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai jakamiselta. Milloin tarpeellista, voimme myös ottaa varmuuskopioita tai tehdä muita vastaavia toimenpiteitä käyttäjän henkilötietojen vahingoittumisen tai tuhoutumisen varalta.

Käyttäjän oikeudet
Käyttäjä voi tarkastella tietojaan milloin tahansa ja pyytää niihin korjauksia, lisäyksiä tai poistoja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@fi.dsv.com tai lähettämällä pyynnön alla esitettyyn DSV:n osoitteeseen.
Joissain tapauksessa ja erityisesti, jos käyttäjä haluaa poistaa henkilötietonsa tai estää niiden käsittelyn, DSV voi joutua keskeyttämään palvelujen tarjoamisen käyttäjälle. Suosittelemme käyttäjää käyttämään saatavilla olevia profiilinmuokkaustyökaluja edellä mainittuihin tarkoituksiin, sillä kyseisillä työkaluilla pystyy usein hallinnoimaan henkilötietojaan suoraan ja tehokkaasti.

On tärkeää huomata, että DSV voi joutua varmistamaan käyttäjän henkilöllisyyden ja kysymään lisätietoja vastatakseen edellä mainittuihin pyyntöihin. On tärkeää huomata, että sovellettava laki voi sisältää rajoituksia ja muita säännöksiä, jotka liittyvät edellä mainittuihin oikeuksiisi.

Henkilötietojen käsittelijä ja yhteystiedot
DSV Road Oy
Tulkintie 29, 01740
on henkilötietojesi rekisterinpitäjä.

 

Hyödynnämme evästeitä tilastoinnissa sekä parantaaksemme sivustolla vierailevien käyttökokemusta. Liikkuminen sivustolla tarkoittaa samalla evästeiden hyväksymistä Lisätietoa voit lukea Evästeet-sivulta Close